Home Tags زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام

Tag: زندانیان سیاسی کرد محکوم به اعدام

0

آخرین آمار زندانیان سیاسی کورد محکوم بە اعدام+اسامی

0
روژی کورد: ٢٢ کنشگر سیاسی کورد بە اتهام عضویت و همکاری با احزاب کورد اپوزیسیۆن رژیم اسلامی در ایران، همکنون در زندانهای ایران با...
- Advertisement -