Home Tags زبان کوردی

Tag: زبان کوردی

30

زبان به عنوان یکی از المانهای هویتی و معنا بخش زندگی

0
نگارنده: مسعود پژوهی اهمیت زبان در تقویم سازمان ملل روز ٢١ فوریە را بە روز زبان مادری اختصاص دادە اند و این نشان از اهمیت این موضوع...

ممانعت چاپ و انتشار راهنمای شهری به زبان کوردی در ایلام

0
روژی کورد: در شهرستان ایلام از چاپ کتابچه ی راهنمای شهری به زبان کورردی، ممانعت به عمل آمد. یک منبع مطلع از ایلام به روژی...
- Advertisement -