Home Tags دانمارک

Tag: دانمارک

12

 اعتصاب غذا برای حمایت از کبودوند بعد از المان در دانمارک...

0
روژی کورد: در ادامە فعالیتهای کوردستانیها برای حمایت از زندانیان سیاسی و محمد صدیق کبودند؛ قرار است تعداد قابل توجهی از شخصیتهای سیاسی کورد در...

گزارش یونیسف:کمترین نابرابری در دانمارک، بیشترین در اسرائیل

0
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه ۱۴ آوریل (۲۶ فروردین) گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد نابرابری اجتماعی در میان کودکان بسیاری...
- Advertisement -