Home Tags توهین به غیر ایرانی

Tag: توهین به غیر ایرانی

شما برای نابودی ما گلوله دارید و ما برای گرفتن حق،...

0
نگارندە: ساریسا زنگی بند معاون رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان سگ زرد برادر شغال است! طی این صد سال قرارداد سایکس پیکو و تشکیل کشور قراردادی ایران بارها...

ایرانی بودن

0
نگارندە: مسعود پژوهی وقتی از ایران صحبت به میان می اید همه انهایی که به قولی عرق ملی دارند رگ گردنشان باد میکند و سرشار...
- Advertisement -