Home Tags ایران و ایرانی

Tag: ایران و ایرانی

با نگاهی به تاریخ در جستجوی حقیقت”ایران”.

0
نگارنده: مسعود پژوهی زمانی که کودکی بیش نبودیم در کتابهای تاریخ و جغرافیا همه ما با این جمله اشنا شده و ان را خوانده وخوشمان امده...

کودک و فرهنگ استفاده ابزاری از کودک

0
نگارندە: مسعود پژوهی اهمیت کودک در هر جامعەای همیشە باید تعدادی حضور داشتە باشند که بە معضلات جامعه رسیدگی کنند و اشتباهات را پیدا کنند و سعی...
- Advertisement -