Home Tags انتخابات ریاست جمهوری

Tag: انتخابات ریاست جمهوری

0

رفراندوم در شرق کوردستان

0
حکومت ایران بعد از سقوط دیکتاتوری پهلوی شروع به سرکوب تمام ازادی خواهان کرد و با انتخاباتی کذایی رفراندوم اری یا خیر به جمهوری...

فاشیسم ایرانی و لزوم مبارزه با ان

0
نگارنده: مسعود پژوهی در ٣٠ ژانویە ١٩٣٣ وقتی هیتلر در المان به قدرت رسید هیچ کس فکر نمیکرد کە میتواند باعث کشته و اواره شدن بیش...

انتخابات در ایران، تحریم ان از طرف مردم کوردستان

0
نگارنده: مسعود پژوهی انتخابات در واقع سازوکاری است که بە مردم اجازە میدهد به سیاست وارد شدە و انتخاب کنند چە سیستم و یا شخص و...

نظرسنجی جالب خبر گزاری رویترز: رای وارونه رای دهندگان آمریکایی به...

0
تازه ترین نظرسنجی در آمریکا نشان می دهد خیلی از رای دهنده ها بخاطر تنفر از نامزد یکی از دو حزب، به دیگری می...
- Advertisement -