‎تگ اسرائیل

‎تگ: اسرائیل

6

گزارش یونیسف:کمترین نابرابری در دانمارک، بیشترین در اسرائیل

یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه ۱۴ آوریل (۲۶ فروردین) گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد نابرابری اجتماعی در میان کودکان بسیاری...

ترکیه و اسرائیل بر سر عادی سازی روابط سیاسی 'به توافق...

ترکیه و اسرائیل به زودی روابط عادی دیپلماتیک خود را از سر خواهند گرفت. روز جمعه، ۲۰ فروردین (۸ آوریل)، یک مقام وزارت خارجه ترکیه...
- Advertisement -