Home Tags ازادی

Tag: ازادی

3

رفراندوم در شرق کوردستان

0
حکومت ایران بعد از سقوط دیکتاتوری پهلوی شروع به سرکوب تمام ازادی خواهان کرد و با انتخاباتی کذایی رفراندوم اری یا خیر به جمهوری...

آزادی دو فعال سیاسی کورد بعد از تحمل ۵ سال حبس

0
روژی کورد: دو زندانی سیاسی کورد، پس از تحمل و سپری نمودن ٥ سال حبس تعزیزی در زندانهای رژیم اسلامی ایران، امروز چهارشنبە  ٨ اردیبهشت...
- Advertisement -