روانسریها با عدم حضور در مکان اعدام همشهریشان، به اعدام “نه” گفتند

0
929

روژی کورد: همچنانکه در اخبار دیروز مرکز روژی کورد منتشر شده بود، امروز یک جوان کورد شهرستان روانسر و به اتهام قتل قاضی پیشین این شهرستان، در ملا عام اعدام گردید اما حسب فراخوان فعالین مدنی و سیاسی این شهر در داخل و خارج از کشور، شهروندان روانسر در محل اعدام حاضر نشدند و اعدام این شهروند کورد تنها با حضور مقامات قضائی و انتظامی رژیم در این شهرستان، برگزار گردید.

اعدام “حسین عبدالهی”، فرزند حسن و 33 ساله و ساکن روستای “قوری قلعه” روانسر، در روز پنج شنبه 21 مرداد ماه 1395 شمسی، به اتهام قتل قاضی پیشین این شهر، در حالی انجام گرفت که این شهروند کورد پس از قتل قاضی وقت روانسر بنا بر ظلم و ستم مضاعفی که   بر اثر اختیارات قانونی و شخص اش بر حسین و همسرش، روا داشته بود، خود را تسلیم و خویش مسئولیت انجام این قتل را برعهده گرفت.

دیروز چهارشنبه 19 مرداد ماه، فعالین مدنی و سیاسی شهر روانسر طی فراخوانی در این باره و از طریق مرکز روژی کورد از مردم این شهر خواستند که جهت “نه” گفتن و اعتراض به اعدام شهروندان کورد و نیز اعدام در ملا عام، از حضور در محل اعدام خودداری نمایند که این فراخوان با پاسخ مثبت مردم این شهر مواجه گردید و شهروندان روانسر به طور کلی از حضور در محل اعدام خودداری نمودند.

پس از اعدام حسین عبدالهی، جلیل رحیمی، عضو کمیسیون قضائی و حقوق مجلس جمهوری اسلامی در گفتگویی با ایسنا در این رابطه گفت: “دیگر اعدام هیچگونه تاثیر و پشتیبانی ای در میان مردم ندارد و خود اعدام به عامل مخرب امنیتی، اجتماعی و اخلاقی تبدیل شده است”.

این اقدام شهروندان کورد و پاسخ اعتراضی آنها به اعدام در حالی صورت می گیرد که در برخی از شهرهای ایران و بویژه در مرکز، هنگام انجام اعدام در ملا عام، انبوه زیادی از مردم همچون تماشاچی در محل حضور می یابند.

طی دو هفته اخیر حدود 57 تن از شهروندان کورد به اتهامات سیاسی، مذهبی و نیز قتل و مواد مخدر از سوی دستگاه قضائی رژیم اعدام شده اند.

13932067_1807680302777524_1864546587_o

 

نظرات

پاسخی بگذارید