روحانی اسلامگرای مظنون به دست داشتن در اعمال تروریستی آمریکا به ایران پناهنده شد

0
361

روژی کورد: یک روحانی بریتانیایی مظنون به دست داشتن در اعمال تروریستی کشتار همجنسگرایان در آمریکا، که قبلا نیز فتوای کشتار افراد همجنسگرا را داده بود قبل از ابطال پاسپورت او از طرف دولت استرالیا، پنج شنبه ٢٨ خرداد به رژیم جهوری اسلامی ایران پناهنده شد.

پیتر دوتون، مسئول بخش توریستی و جهانگردی کشور استرالیا در این رابطه به “سکای نیوز” اعلام داشته است که روز چهارشنبه گذشته کشور استرالیا را به مقصد قطر ترک کرده و پنج‌شنبه شب گذشته از آنجا به جمهوری اسلامی پناهنده شده است.

فروخ سکلاش‌فر روحانی مساجد و دکتر داروساز که در کشور بریتانیا متولد شده، جهت اقامه نماز در یکی از مساجد در ماه رضان به کشور استرالیا رفته بود، در سال ٢٠١٣ در میشیگان و در یکی از خطبه‌‌های نماز و کشتار همجنسگرایان را شرعی اعلام کرده بود.

کشور استرالیا در اربطه با فتوای کشتار همجنس‌گرایان دستور لغو ویزای این روحانی اسلامگرا را صادر کرده بود، اما وی قبل از ابطال ویزایش، این کشور را به منظور پناهندگی در رژیم اسلامی ایران ترک کرد.

این روحانی اسلامگرا که دست داشتن در اعمال تروریستی اخیر آمریکا و تماس با عمر متین عامل تروریستی را رد میکند، اما کشورهای استرالیا و آمریکا این روحانی را مشوق عمر متین و حمله به همجنسگرایان آمریکا معرفی کرده‌اند.

در تاریخ ١٢ ژوئەن (٢٣ خرداد(  یک جوان افغانی متولد آمریکا به یک کلوپ همجنسگرایان حمله‌ور شد و موجب کشته شدن ۴٩ تن از همجنسگرایان و زخمی شدن ۵٣ تن دیگر همجنسگرا شد.

این روحانی اسلامگرا عمر متین را “حیوان” خطاب کرده بود و اظهار داشته که انتساب این چنین “حیوانی” به من کار اشتباهی بوده و من اینگونه افراد را مجرم می‌دانم.

تاکنون رژیم اسلامی ایران حضور این روحانی اسلامگرای شیعه مذهب را در رژیم اسلامی تائید نکرده است، اما به نوشته “سکای نیوز” این روحانی اسلامگرا همکنون در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی ایران پناهنده شده است.

نظرات

پاسخی بگذارید