راحله راحمی پور امروز از دادگاه زندان اوین بازگشت

0
1129

روژی کورد: بنا به گزارش رسیده به بخش حقوق بشر روژی کورد، امروز یکشنبه 31 مردادماه 1395 شمسی، راحله راحمی پور امروز بار دیگر با ریاست قاضی مقیسه دادگاهی شده است.

راحمی پور، خواهان پیدا کردن نشانه ای از برادرش حسین راحمی پور و برادر زاده اش گلرو راحمی پور است.

برادر و همسر برادر  وی  در سال 1362 در زندان اوین محبوس شدند، برادرزنش درزندان وضع حمل کرد و گلرو را به دنیا آورد، اما خانواده حسین راحمی پور از اعضای سازمان راه کارگر، حسین  و گلرو را تا امروز ندیده اند.

بر طبق گفته های منصور اسانول، فعال کارگری، راحله راحمی پور امروز زمانی که به بیدادگاه وارد شده است، اجازه ندادند وکیلش همراه او به اتاق بازجویی برود  و او را به طبقه بالای ساختمان برد ند. در انجا بازجویان اطلاعات او را زیر فشار روانی قرار داده اند.

 گفته می شود ابتدا پرونده او را که در سال 1364 پی جوی برادرش وبرادر زاده اش  بوده است، باز کردند و به او گفتند  که در سال 1364 متعهد شده است که دیگر پرونده برادرش را پیگیری نکند.

شرکت در محافل واجتماعات معترضین و دیدار زندانیان آزاد شده و یا بیمار در بیمارستان ها و داتشن رابطه با منصور اسانلو از دیگر اتهمامهای وارده به راحله رحیمی از سوی دادگاه جمهوری اسلامی بوده است.

گفته می شود که همچنین پرسش هایی در باره خانواده های اعدام شدگان دهه شصت از قبیل خانواده سورکی و یکی از وکلای انسان گرا، را نیز مطرح نموده اند.

 

نظرات

پاسخی بگذارید