مردی که برای “حفظ نظام ٧٠٠ نفر را گردن زد” به “ایجاد هجمه علیه نظام” متهم شد

0
2548

روژی کورد: شماری از رسانەهای وابسته به افراد و ارگانهای سرکوبگر رژیم اسلامی در ایران، در واکنشی قابل تامل به اقدام نادر قاضی پور مبنی بر “کتکاری یک خبرنگار” حساسیت نشان دادند، در حالیکه همکنون دەهها روزنامه نگار در ایران بازداشت و زندانی هستند و هر ساله ایران به عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران جهان معرفی می‌شود.

روز یک‌شنبه ٧ شهریور یک روزنامه نگار حکومتی در مجلس از نادر قاضی‌پور پرسیده بود که آیا “شکل‌گیری فراکسیون آذری‌ها زبانها بر تقویت شکافهای قومیتی نمی‌انجامد؟” که به نوشتەی رسانەهای رژیم این “خبرنگار” از طرف قاضی‌پور مورد کتک‌کاری قرار گرفته بود.

وبسایت وابسته به پاسدار محسن رضایی بلافاصله در گزارشی دلایل وقوع درگیری میان “خبرنگار” و نادر قاضی‌پور را “قابل تامل” و آن را بهانەای برای تجزیه طلبان توصیف کرده است.

تابناک نوشته است “موضوعات دیگری هم در این گفت و گو مطرح شده و در نهایت با هشدار خبرنگار درباره اینکه تقسیم بندی به ترک و کرد و لر و … باعث به خطر افتادن امنیت ملی می شود”.

تابناک رضایی نوشته است ” فردی از جایگاه نمایندگی مجلس رفتاری بروز دهد که این رفتار باعث ایجاد یک هجمه علیه نظام شود و فرصت را برای گروه های تجزیه طلب و دشمنان نظام اسلامی باز کند، پس باید هر روز شاهد یک مناقشه و معضل جدید برای کشور و نظام باشیم”.

نادر قاضی پور در حالی از سوی رسانەهای رژیم به “ایجاد هجمه علیه نظام” متهم می‌شود که در انتخابات اخیر مجلس اسلامی تا حدی خود را به رژیم وفادار قلمداد نمود که به گفتەی خود در جنگ ٨ سالەی رژیم اسلامی و عراق، “برای حفظ نظام اسیرهای عراقی را هم سر بریده” بود.

او در کارزار اتخاباتی خود اعلام کرده بود ” در جنگ ایران و عراق و در عملیات «مسلم ابن عقیل»، ۶۰۰ تا ۷۰۰ عراقی که تسلیم نیروهای او و ۱۲ نفر داوطلب شده بودند را به خاطر «اسلام و انقلاب» سر بریده است”.

اما از قرار معلوم مطرح کردن کوچکترین خواستهای ملیتی حتی از طرف وابستەترین افراد این رژیم که ” گردن هم زدەاند” از طرف حاکمیت به عنوان ضدیت با رژیم و “ایجاد هجمه علیه نظام” قلمداد می‌شود.

با این اوصاف دفاع دستگاههای تبلیغاتی رژیم از این “خبرنگار” نه تنها به دلیل دفاع از وی در مقابل کتکاری نمی‌باشد، بلکه نشان از ترس مطرح شدن خواست ملیت‌های تحت ستم در ایران حتی از طرف وابسته ترین عوامل رژیم است.

 

نظرات