سپاه تروریستی پاسداران مانور تقویت روحیه برای نیروهایش برگزار کرد

0
2192

همزمان با شدت گرفتن گفتمان مبارزه حزب دمکرات در کوردستان، سپاه پاسداران جهت تقویت روحیه نیروهای تروریستی سپاه پاسداران، به تهدیدات ترور اعضای حزب دمکرات و برگزاری مانورهای زدودن ترس از نیروهای تروریستی سپاه، جاش‌ها و مزدورها دست زده است.

در حالیکه چند روزی از تهدیدات مضطربانه جانشین فرمانده سپاه پاسدران رژیم اسلامی علیه نیروهای حزب دمکرات سپری می‌شود، نیروهای این سپاه تروریستی در اکثر قریب به اتفاق شهرهای استان سنندج مانور نظامی ناشی از ترس نیروهای حزب دمکرات برگزار کردند.

rzmysh_byt_lmqds_17این مانورهای زدودن ترس و تقویت روحیه، با توپباران مزارع روستاییان و آتش‌سوزی مراتع و شرکت دادن چشمگیر کودکان ١٠ تا ١۵ سال سن همراه بوده است.

عناصر سپاه تروریستی سپاه پاسداران رژیم ایران به دنبال تحمل تلفات سنگین در درگیری‌های شنو (اشنویه) و سەولاوا (سروآباد)، به تهدیدات ترور اعضا و انهدام پایگاه‌‌های حزب دمکرات متوصل شدند.

به دنبال این درگیری‌ها و تلفات سنگین سپاه، نیروهای سپاه پاسداران توانایی رویارویی با نیروهای پیشمرگ را از دست دادند، به طوریکه علی‌‌رغم افزایش نیروهای حزب دمکرات در میان مردم کوردستان، نیروهای سپاه یارای درگیری و مقابله با نیروهای پیشمرگ را نداشتند.

به گفته‌ی یک منبع مطلع، برگزاری مانور نظامی، در روزهای جمعه و شنبه (١٣ و ١۴ آبان) تنها  به منظور زدودن ترس و تقویت نیروهای روحیه باخته سپاه تروریستی پاسداران رژیم در مقابل نیروهای پیشمرگ صورت گرفته است.

img_5271این مانور زدودن ترس و تقویت نیروهای روحیه باخته، که همزمان به منظور ایجاد رعب و وحشت در روستاییان کورد همراه بوده، در شهرهای سنه (سنندج)، مریوان، سەولاوا (سروآباد)، بیجار، بانه، سقز، دیولان (دهگلان) برگزار شده است.

در روزهای اخیر نیز مقامات امنیتی_تروریستی رژیم تهران از هیئت نمایندگی اتحادیه میهنی کوردستان درخواست کرده بودند، که از فعالیت‌های حزب دمکرات جلوگیری کنند، اما به دبال آن حسن شرفی سخنگوی حزب دمکرات در گفگو با بی‌بی‌سی از رد درخواست نیروهای اقلیم کوردستان مبنی بر توقف مبارزات علیه رژیم اشغالگر ایران در کوردستان خبر داد.

بیشتر بخوانید: جایگاه حزب دمکرات و موضع گیریهای اخیر رژیم در گفتگو با بهزاد خوشحالی

پیشتر بهزاد خوشحالی در گفتگو با خبرنگار روژی کورد در رابطه با دلیل ترس رژیم از حزب دمکرات گفته بود: ” جمهوری اسلامی بیش و بهتر از هر کس دیگری با این واقعیت آشناست که بزرگترین سرمایه ی انسانی – و در هنگامه ی وقوع بحران پتانسیل عملیاتی- حزب نه در اردوگاه ها بلکه در شهرها و روستاهای کردستان است و این سرمایەی عظیم، هر لحظه می تواند به یک جریان غیر قابل کنترل تبدیل شود که نظام سلطه را با تهدید جدی روبرو سازد. از این رو طرح پروژه ی “شار و شاخ”، دست گذاردن روی نقطه کاستی نظام و همزمان مزیت عملیاتی حزب نیز هست. ورود مقاومت و دفاع مشروع به ذهن شهرها و آمدن آن بر روی سفره های مردم، بزرگترین تهدید برای جمهوری اسلامی می تواند باشد”.

این تحلیگر و فعال سیاسی کورد تهدیدات رژیم را چنین تحلیل نمود: “رژیم تهدیدهای پیش روی ایران در داخل، چه سیاسی در درون نظام به دلیل بروز شکاف های جدی در نظام تصمیم گیری و اجرا و چه در پهنه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حتی از آن تعبیر به فروپاشی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …می شود می توانند بزرگترین فرصت برای جنبش رهایی بخش ملت کرد باشند که بیگمان حزب دمکرات به عنوان عمده ترین حزب کردستانی را برای رسیدن به اهداف خود بیش از پیش یاری خواهند رساند”.

نظرات