دارا ناطق: تنها راه مبارزه با سیاستهای فاشیستی رژیم در این زمینه، هوشیاری دو ملت کورد و ترک است

0
835

با پخش پیام نوروزی مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران مبنی بر خیزش دوباره و ازسرگیری مبارزات مسلحانه، موج جدید و گسترده تری از فعالیتهای رژیم بر علیه مبارزات آزادیخواهانه کوردها در شرق کوردستان (کوردستان ایران) آغاز گردید که از جدیدترین آنها می توان به تهدید دامداران منطقه پیرانشهر بر کشتار آنها در صورت همکاری با پشمرگها می باشد، پخش کتاب و تراکت و شبنامه و نیز دامن زدن بر اختلاف بین دو ملت کورد و ترک و نصب بنر در تهران که همگی در ضدیت با حزب دمکرات انجام گردید، بخشی از فعالیتهای رژیم در این رابطه است، روژی کورد جهت کندوکاو در این مسئله با دارا ناطق، عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات، مصاحبه ای دشته است که توجه شما را به خواندن آن جلب می نمائیم.

روژی کوری: دو ملت کورد و ترک در برخی از شهرستانهای کوردستان ایران (کوردستان شرقی) سالهاست با هم زندگی میکنند و گاها این همزیستی به خویشی و ازدواج نیز انجامیده است، اما آنچه بویژه پس از انقلاب اسلامی و بویژه طی سالهای اخیر دیده میشود عبارت است از برجسته نمودن گرایشات کوردستیزی در بین آذریها، بنظر شما منشا و منبع این حس کوردستیزی و تقویت آن از کجا نشات میگیرد؟

dara_naitiq_nuناطق: دو ملت کورد و ترک و سایر ادیان و اقلیت‌های ساکن در استان کوردنشین ارومیه، طی سال‌های گذشته، زندگی مسالمت آمیز و همراه با صمیمیت و برادری با هم داشته و در مراحل سخت تاریخی حامی همدیگر بوده‌اند. جنبش آزادیخواهی کورد طی مبارزات حق‌طلبانه خود در این منطقه، همیشه بر حفظ این زندگی مسالمت آمیز تأکید نموده و هرگونه تنش و قوم ستیزی را در این بخش از کوردستان نفی کرده و خواستار صلح و احترام متقابل در بین همه اقشار و بافت‌های فرهنگی این جامعه بوده است. ملت کورد بطور مداوم با توطئه‌ها و سیاست تفرقه برانگیز و قوم ستیزی دشمنان آشتی و آزادی مقابله کرده و در این زمینه نیز بیشترین فداکاری و قربانی را متحمل شده است. همانطور که میدانید نظام حاکم بر ایران چه در دوره شاهنشاهی و چه در زمان رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران، همواره سیاست “تفرقه بینداز و حکومت کن” را پیروی کوردهاند و از طریق برخی عوامل و نهادهای سرکوب و امنیتی در این استان، سعی بر برجسته نمودن گرایشات کوردستیزی در بین آذری‌ها نموده اند و تمامی اقدامات رژیم در راستای گسترش این پروژه‌ی استراتژیک و امنیتی بوده است، رژیم می‌خواهد از این طریق سیاست کنترل و میلیتاریزه کردن و سرکوب بیشتر کوردستان را گسترش دهد و هرگونه صدای آزادیخواهی جنبش حق‌طلبانه را سرکوب نماید.

 روژی کورد: گرایشات کوردستیزی با تغییر چهره مبارزات مسلحانه احزاب کوردی تا حد زیادی کمرنک شده بود یا لااقل اینگونه مینمود، علت یا علل تقویت دوباره و سعی در منسجم نمودن آن را چه میبینید؟ هدف از این امر چه میتواند باشد؟

ناطق: نظام دیکتاتور جمهوری اسلامی هیچگاه از سیاست‌های تفرقه و قوم‌ستیزی خود از طریق عوامل و نهادهای امنیتی خود غافل نبوده است و این روند بخشی از استراتژی این نظام سرکوبگر بوده است. در اوایل انقلاب شاهد فرمان فتوای جهاد خمینی علیه کوردها و قتل و عام کوردها و ویران کردن بخش چشمگیری از روستا و شهرهای کوردنشین بودیم و نیز زندانی کردن و شکنجه و اعدام جوانان کرد به بهانه‌های گوناگون تاکنون نیز ادامه دارد. همچنین تغییر بافت اجتماعی و دموگرافی استان کوردنشین ارومیه همچنان ادامه دارد. در سالهای اخیر شاهد تقسیم نابرابر و ناعادلانه بودجه این استان در مناطق کوردنشین و ترک نشین بودیم، نبود مدارس در بسیاری از روستاهای کوردنشین و وضعیت نامناسب بهداشت در مناطق کوردنشین نمونه‌های از نتایج این تقسیم ناعادلانه بودجه می‌باشد، در حالیکه در مناطق ترک نشین تمامی امکانات مورد نیاز بصورت سازماندهی فراهم آورده شده‌اند، بی‌عدالتی در سیستم استخدام در ارگانهای دولتی و اداری و محروم کردن کوردهای این استان در این زمینه، تغییر نام‌ امکان عمومی از کوردی به ترکی و عدم توجه و تخصیص امکانات به روستا و مناطق کوردنشین، همه اینها بطور مدام در طی سالهای گذشته ادامه داشته است. با پیشرفت مبارزات آزادیخواهانه کوردها در بخش‌های دیگر کوردستان و جنگ کوردها علیه سازمان تروریستی داعش و تروریسم جهانی و سیاست صلح‌طلبانه ملت کورد و از سرگیری مبارزات نوین حزب دمکرات کوردستان ایران و افشاگری علیه سیاست‌های رژیم ایران در راستای حمایت از داعش و سایر گروه‌های تروریستی و دخالت‌های ایران در امور کشورهای منطقه، توجه و اهمیت بیشتر جامعه جهانی به حل مسله کرد در منطقه، بحث رفراندوم و استقلال کوردستان، از دلایل عمده برجسته نمودن گرایشات کوردستیزی توسط عوامل رژیم در این منطقه بوده که نهادهای امنیتی نظام دیکتاتور ایران از طریق عوامل خود سعی بر تقویت و برجسته کردن بیشتر این روند شوم و شکست‌خورده دارند.

روژی کورد: این اواخر و بر طبق مسندات تلاشهای جمهوری اسلامی در رابطه با مبارزات آزادیخواهانه کوردها دوباره همان چهره سالهای ابتدای انقلاب تا 1375 و اندکی فراتر را به خود گرفته است، انتشار کتاب، انتشار جزوات در تبریز و به ویژه تحت لوای ملی گرایی آذریها و نیز سعی در ایجاد تفرقه در انتخابات در بین دو ملت کورد و ترک، برگزاری مانورهای نظامی در شهرستانهای کوردنشین که دشمن فرضی یک شخص کورد با لباس کاملا کوردی است، بنظر شما این واکنشها ناشی از ترس رژیم از شروع مجدد مبارزات مسلحانه است؟

ناطق: در طول تاریخ، کوردستان همیشه سنگر مبارزاتی و آزادیخواهی علیه دشمنان آزادی و اشغالگران و رژیم‌های فاشیست و دیکتاتور حاکم بوده است، در این راستا مبارزه حق‌طلبانه ملت کورد به رهبری حزب دمکرات علیه هر دو نظام دیکتاتور شاهنشاهی و جمهوری اسلامی، نقش ویژه‌ای ایفا کرده است. به همین خاطر رژیم ایران همیشه بیشترین وحشت را از حزب دمکرات کوردستان ایران داشته، چونکه رژیم، حزب دمکرات را نمایندە شرق کوردستان و دشمن بلامنازع خود می داند و بە این دلیل بیشترین حساب را از او بردە و بە خوبی بە عمق نفوذ آن حزب واقف است و خوب میداند کە قدرت نفوذ و سیاست‌های واقعبیانه و تأثیرات بالقوه آن حزب بر جامعه کوردستان و افکار بین المللی، در هر فرصت مناسبی می‌تواند، رژیم را بە چالش بکشاند. به همین خاطر  است که رژیم با انتشار کتاب، انتشار جزوات و  تراکت و شبنامه های که از سوی بنیاد‌های مهندسی امنیتی رژیم ایران، طراحی، نشر و از طریق زیرساخت‌های خود در مناطقی که هرآنچه عملیاتی از آن نام می‌برند، توزیع می‌کند تا از این طریق سعی در ایجاد تفرقه بین دو ملت کرد و ترک و خشده دار نمودن مبارزات آزادیخواهی کوردها به عمل بیاورند. از طرف دیگر با برگزاری مانورهای نظامی در شهرستانهای کوردنشین که دشمن فرضی یک شخص کرد با لباس کردی، جنبش کرد را تروریست جلوه بده و مردم مدنی و افکار عمومی جامعه را به خیال خودش علیه مبارزه آزادیخواهانه کوردها بسیج کند.

روژی کورد: حزب شما (حزب دمکرات کوردستان ایران)، برنامهای برای کنترل جنگ ناخواسته با آذریها دارد یا خیر؟ در صورت بروز چنین جنگ محتملی عکسالعمل شما چه خواهد بود؟

ناطق: سالهاست که دشمن مشترک کرد و ترک که همان رژیم کنونی ایران است و گروه و عواملین وابسته به نهادهای امنیتی این رژیم سعی بر برپای این جنگ ناخواسته و دامن زدن به اختلافات بین این دو ملت در تلاشند، ولی جنبش آزادیخواهی کورد و دو ملت آگاه کورد و ترک، ترفندهای شوم این نظام و عواملین وابسته به آن را بی پاسخ نگذاشته اند و همیشه بر زندگی مسالمت آمیز و آشتی و برابری بین همه بافت و اقشار این استان کوردنشین تاکید کرده اند.

 روژی کورد: تا جائیکه شما اطلاع داشته باشید، این کردارها و عکس العملهایی که از سوی آذریها و مسئولین آذری شهرهای کوردستان از قبیل لغو مجوز کنسرتهای کوردی، لغو مجوز روزنامههای کوردی، دستگیری فعالان کورد و حذف اسامی کوردی و ممنوع نمودن برخی اسامی کوردی و …غیره، آیا اینها یک خواست عومی آذریهاست یا سیاستی که پان ایرانیسم با استفاده از برخی از آذریها دنبال میکند؟

ناطق: مردم آگاه آذری هرگز خواستار دامن زدن به این تنشها نیستند، این سیاست رژیم است که در حاشیه قرار دادن کوردها در پست های اداری استان و قرار دادن بیش از 90% پستهای اداری به آذریها و عواملین وابسته به مراکز امنیتی خود، سعی بر دامن زدن به تفرقه و نفی کردن هویت کوردی این استان و تغییر دادن بافت اجتماعی و دموگرافیای این منطقه است. سیاستی که سالهاست دشمنان کرد بر آن تکیه کرده ولی هرگز نتوانسته بر اراده مبارزاتی و هویت خواهی ملت غیور و صلح طلب کورد تأثیرات منفی بگذارد و این مبارزه همچنان تا رسیدن به آرمانهای نهای خود که رهایی از دست ظلم و ستم و برقراری صلح و آزادی و زندگی مسالمت‌آمیز بین همه بافتها و اقشار جامعه است، ادامه خواهد یافت.

روژی کورد: به عنوان یک مسئول و کادر حزبی، حزب دمکرات کوردستان ایران، سخن شما با آذریها و کوردها به ویژه در شهرستانهایی که این دو ملیت با هم همزیستی دارند چیست؟

ناطق: همدلی میان ملتهای ستمدیده و اتحادشان در برابر این نظام سرکوبگر یک امر ضروری و لازمه است. رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی همیشه سعی بر گسترش تنش و تفرقه میان ملتهای ایران بوده و در نهایت این تنش و اختلافات به ویژه میان کورد و ترک به نفع دشمن مشترک این دو ملت که همان رژیم کنونی است، می‌باشد. رمز موفقیت و بهترین راه برای مقابله با این توطیه و عوام فریبی‌های نظام جمهوری اسلامی، هشیاری ملی و اتحاد کرد و آذری و دیگر ملیتهای ایران بر علیه این رژیم می‌باشد. ملت کورد هرگز با ملت آذری یا سایر ملتهای دیگر اختلاف یا دشمنی نداشته، بلکه کوردها دشمن سیاستهای ظالمانه و سرکوبگر این نظام دیکتاتور که حقوق انسانی و ملی ما و سایر ملتهای دیگر ایران را پایمال می‌کنند، می باشند. مقابله با سیاست‌های شوم این رژیم اشغالگر و گروهای قوم ستیز وابسته به این نظام و حفظ زندگی مسالمت آمیز و همواره با آشتی و حقوق مساوات و دستاوردها و آمیخته های فرهنگی میان بافت‌های اجتماعی این استان، همبستگی و اتحاد، از وظایف اصلی احزاب، گروه و دو ملت کورد و آذری است.

نظرات

پاسخی بگذارید