شهرهای کوردستان به عت ترس از اعتراضات ناراضیان، نظامی شدند

0
697

نیروهای رژیم بە علت ترس از اعتراضات نارضایتی مردم برای پشتیبانی از محمد صدیق کبودوند و دیگر زندانیان سیاسی کورد، شهرهای کوردستان را میلیتاریزه کردند.

بر طبق خبر رسیده به خبرگزاری روژی کورد، قرار بر این بود کە امروز یکشنبە ۱۶ خرداد، ساعت ۶ بعد از ظهر، طبق فراخوان کمپین تا ازادی کبودوند، در شهرهای کوردستان تجمع اعتراضی برگزار شود، اما این تجمع به علت وجود شرایط امنیتی شدید از طرف رژیم اجرا نشد.

خبرهای رسیده از سه شهر مهاباد و سنندج و مریوان حاکی از این است که این شهرها بە وسیلە نیروهای لباس شخصی کاملا میلیتاریزه  شده بود.

بنا بر گزارششاهدان عینی در شهر مهاباد: در این شهر نیروهای امنیتی در سطح شهر پراکنده شده بودند، هرچند این حضور به ظاهر معلوم و ملموس نبود اما به علت تجروبه مردمان این شهر در این زمینه، وجود این نیروها را حس میکردند و میدانستند که همه سطح شهر را فرا گرفته‌اند.

همچنین بر طبق اطلاعات رسیده به روژی کورد، امروز نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران، نیروهای اطلاعات، امنیتی و نظامی در شهرهای سنندج و مهاباد در آماده باش کامل بودند.

در شهر سنندج هم نیروهای رژیم اکثر نقاط شهر و بخصوص  پارک کودک و مناطق منتهی به ان را نظامی کرده بودند.

همچنین شاهدان عینی از شهر مریوان به روژی کورد گفتند: در تمامی سطح شهر در هر چند متر دو مامور مجهز به باتوم مشاهده می شد و این وضعیت تا پاسی از شب ادامه داشت. لازم به ذکر است که دیروز شنبه 15 خردادماه بیش از 30 تن از فعالان این شهر در پارک کودک، اعتراض خود در این زمینه را ابراز نمودند.

شایان ذکر است امروز بیست و نهمین روز از اعتصاب محمد صدیق کبودوند بود و به علت وی ایشان حاضر به شکستن اعتصاب غذای خود نشد، دوبارە بە زندان اوین بازگرداندە شدند و این امر نگرانی فعالان سیاسی و مدنی را از وضعیت کبودوند در زندان و به دور از رسانه های و مراکز حقوق بشری، افزایش داده است.

تهیە و تنظیم : تواری کوردستان Tawarikurdistan

نظرات

پاسخی بگذارید