نیروهای کورد اسرای بعث سوری را آزاد کردند

0
1223

روژی کورد: در جریان چند روز درگیری میان شرڤانان کورد و ارتش بعث سوریه در شهر حسکه، دەها نفر از نیروهای بعثی به اسارت نیروهای کورد درآمدند.

شبکەی خبری روداو به نقل از یک منبع بلندپایەی امنیتی در سوریه، منتشر کرد که بعد از اعلام آتش بس میان رژیم بعث و کوردها، نیروهای دو طرف اقدام به معاوضەی اسرایشان کردند.

روداو نوشته است که تاکنون شماری از اسرای دوطرف معاوضه شدەاند و این پروسه در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.

نیروهای کورد اعلام کردە بودند که ٢٣٠ نفر از نیروهای رژیم بعث سوریه را اسیر کردەاند، اما رژیم بعث بعد از آتش بس اعلام کرد که تعداد ١٣٠ نفر از نیروهایش به اسارت گرفته شدەاند.

هفته‌ی گذشته نیروهای هوایی ارتش بعث سوریه به مواضع کوردها در شهر کوردنشین حسکه حمله کردند به کشته و زخمی شدن شـاری از شهروندان کورد و نیروهای کورد انجامید.

 به دنبال حملات ارتش رژیم بعث سوریه، آمریکا به طور مشخص از کوردها اعلام حمایت کرد.

درگیری‌ میان کورد‌ها و رژیم اسد به میانجی گری روسیه پایان یافت، اما رژیم ایران در این رابطه موضع مشخصی از خود نشان نداد.

همکنون نیروهای کورد از طرف نیروهای ترکیه مورد هجوم قرار گرفتەاند و همزمان رسانەهای روسیه و رژیم اسلامی ایران حملەی ترکیه به کوردها را دفاع از داعش قلمداد نمودەاند.

کوردها در چند روز گذشته به موفقیت‌های بزرگی دست یافتند، که بلافاصله به دیدار و توافقنامەهای وزرای خارجەی رژیمهای تهران و سوریه انجامید که سە طرف بر “حفظ تمامیت ارضی سوریه” تاکید کردند.

 

نظرات