کنگره ملیتهای ایران فدرال در کشور آلمان برگزار خواهد شد

0
1699

روژی کورد: بنا به گزارش رسیده به روژی کورد، کنگره ملیتهای ایران فدرال روز شنبه مصادف با 27.08.2016 از ساعت 09:00 تا 18:00 همان روز، سمیناری یک روزه تحت عنوان ” اوضاع خاورمیانه، اکنون و آینده ایران” با شرکت رهبران احزاب و صاحبنظران سیاسی ایرانی در Saalbau Gallus  فرانکفورت آلمان برگزار می‌کند.

این کنفرانس از دو پانل تشکیل شده است که در دو نوبت صبح و بعدازظهر و تحت دو عنوان زیر تشکیل می شود:

تغییرات خاورمیانه و نقش ملیتهای تحت ستم ایران در آینده که در نوبت صبح برگزار خواهد شد.

 • دخالتهای تخریبی جمهوری اسلامی در منطقه و تاثیرات آن بر سرکوب ملیتهای ایران که در نوبت بعدازظهر برگزار خواهد شد.
جهانبخش خوش هیکل
جهانبخش خوش هیکل

جهانبخش خوش هیکل، مسئول دبیرخانه کنگره ملیتهای ایران فدرال در گفتگویی اختصاصی با روژی کورد گفت: “اینک کنگره ملیتهای ایران فدرال از 12 حزب و سازمان سیاسی تشکیل می شود که عبارتند از:

سازمان مردمی کورمانج خراسان به سرپرستی افراسیاب شکفته

 • حزب مردم بلوچستان به سرپرستی رحیم بندوئی
 • حزب دمکرات کوردستان ایران به سرپرستی شاهو حسینی
 • جبهه متححد بلوچستان، جمهوریخواهان فدرال به سرپرستی جمشید امیری
 • کومله کردستان ایران به سرپرستی بختیار علیار
 • حزب تضامن دمکراتیک اهواز به سرپرستی یاسین اهوازی
 • جنبش ملی-دمکراتیک آذربایجان به سرپرستی هدایت سلطانزاده
 • جنبش ملی-دمکراتیک ترکمنستان ایران به سرپرستی محمد نظری
 • کانون فرهنگی و سیاسی مردم ترکمن به سرپرستی یوسف کر
 • کانون فرهنگی و سیاسی آذربایجان به سرپرستی دکتر ضیا صدرالاشرافی
 • جبهه مردم بلوچستان به سرپرستی رضا حسین بر
 • حزب اتحاد لختیاری و لرستان به سرپرستی فرامز بختیاری

خوش هیکل در رابطه با نحوه برگزار کنگره به روژی کورد گفت: “کنگره در 2 روز برگزار می شود که روز اول جهت شرکت عموم است و حضور برای همگان آزاد است و در آن دو پانل مورد اشاره برگزار خواهند شد اما روز دوم اختصاصی است و به امور کنگره متعلق می باشد و کنگره برنامه های اختصاصی خویش را انجام خواهد داد”.

 

نظرات

پاسخی بگذارید