فراخوان به کارزار اعتراضی علیه ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سفر روحانی به فرانسه ۲۷ و۲۸ ژانویه

0
488

حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، توسط مقامات جمهوری فرانسه، به این کشور دعوت شده است تا به رغم نقض آشکارومداوم حقوق بشردرایران، مشارکت دراقدامات تروریستى، همکاری با مستبدین منطقه وبحران آفرینی درجهان، به عادی سازی روابط سیاسی وتجاری با فرانسه ودیگر کشورهای اروپایی دست زده، براى خود مشروعیت کسب کند.

ما بخشی از تشکل های سیاسی واجتماعی وکنشگران اپوزیسیون در خارج از کشور، برای اعتراض به سى وهفت سال کشتار، سرکوب فاشیستی وتجاوز به حقوق همه اقشار مردم ایران وبیعدالتی اعمال شده نسبت به همه ستمدیدگان، اعم از زنان و کارگران و دیگر مزدبگیران و اندیشه ورزان وهنرمندان و معلمان و نویسندگان و روزنامه نگاران و دانشجویان، فارغ از جنسیت و ملیت وقومیت و آئین و اندیشه، یک کارزار اعتراضی را تدارک دیده ایم.

به این مناسبت ازهمه ایرانیان آزاده که باور به نفی و سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی دارند و خواستار برقراری آزادی، دموکراسی، استقلال، برابری وعدالت اجتماعی، جدائی دین از دولت (لائیسیته – سکولاریسم)، رعایت تمامی حقوق ملیت های ساکن ایران براساس موازین بین المللی، لغومجازات اعدام، برچیدن بساط  شکنجه، لغو هرگونه تعقیب کنشگران سیاسی، ملی و فرهنگی، برابری حقوق زن و مرد و رعایت آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در منشور جهانی حقوق بشر واز جمله حق ملل درتعیین سرنوشت خویش هستند، دعوت می کنیم با مشارکت فعال خود به این کارزار اعتراضی بپیوندند.

تظاهرات مرکزی روز چهارشنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶

پاریس، میدان République، از ساعت ۱۵ تا ۱۷

گرد هم آئی بعدی:  پنجشنبه ۲۸ ژانویه  

مقابل مجلس سنای فرانسه، در میدان واقع درتقاطع دو کوچه Rue Vaugirard et la rue Tournon از ساعت ۱۵ تا ۱۸

 

کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

پاریس، ۱۴ژانویه ۲۰۱۶

 

تشکلات، انجمن ها و سازمان هائی که از این «کارزار» اعلام پشتیبانی کرده اند:

 

حزب سبزهای فرانسه EEL

حزب نوین ضد سرمایه داری NPA-فرانسه

حزب کمونیست فرانسه PCF

سندیکای سولیدر

گروه خاورمیانه ی دبیرخانه ی بین المللی سندیکای (کنفدراسیون ملی کار) CNT  

کنفدراسیون ملی کار، فرانسه (CNT) سندیکای ث. ن. ت.

 آلترناتیو لیبرتر   Alternative Libertaire

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران-واحد پاریس

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران-پاریس

انجمن فرهنگی روژی کورد

جمعی از آنارشیست ها و آنارکو سندیکالیست های فارسی زبان درپاریس

جمعی از کمونیست های ایران (پاریس)؛

جمعیت کردهای مقیم فرانسه

حزب دموکرات کردستان

حزب دموکرات کوردستان ایران – کمیته پاریس؛

حزب کوملە کوردستان ایران

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – فرانسه

سازمان راه کارگر- واحد پاریس

سازمان زنان هشست مارس _ایران-أفغانستان)

سازمان مردمی کرمانج خراسان  از لندن

شورای موقت سوسیالیست های  چپ ایران

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران

کانون پشتیبانی ودفاع  از مبارزات مردم ایران-هانوور

کانون همبستگی با کارگران ایران – گونبرگ

کمیتە اعتراض بە سفر روحانی رئیس جمهور ایران بە فرانسە—از هلند

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو

کمیته زنان ضد سنگسار – پاریس

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری- خارج از کشور

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه

 

امضاها ادامه دارد…

 

سازمان ها و نهادهائی که تا کنون  با اطلاعیه مستقل از این کارزار پشتیبانی کرده اند:

اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی ـ سوپیس

تشکیلات خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

حزب کمونیست ایران- خارج از کشور

فعالین چریک های فدائی خلق در اروپا

هیات هماهنگی ٣ جریان کومه له
روند سوسیالیستی کومه له
حزب کومه له کردستان ایران (خط اتحاد)
کومه له زحمتکشان کردستان

روابط بین المللی فدراسیون آنارشنست

میزکتاب امستردام 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

  فدراسیون اروپرس ـ بلژیک

“کنگره ملیتهاى ایران فدرال “

حزب تضامن دمکراتیک اهواز

نظرات

پاسخی بگذارید