دکتر جلالی‌زاده: “مشخص شد کورد تا زمانی مطیع و مزدور و مخلص است، فردی قابل قبول و شایسته است”

0
6792

دکتر جلال جلالی‌زاده فعال سیاسی کورد در یادداشتی نظریات خود را در مورد رفراندوم استقلال کوردستان و استفاده‌ی دوگانه اصلاح طلبین غیرکورد با مساله‌ی رفراندوم استقلال کوردستان بیان کرده است.

این فعال سیاسی کورد از موضع مخالفین رفراندوم استقلال کوردستان و اصلاح طلبان به شدت انتقاد کرده و می‌نویسد: ” افراد بسیاری که سنگ آزادی خواهی واصلاح طلبی بر سینه می زدند و از عدالت وآزادی دم می زدند به محض برگزاری رفراندم واویلا گفتند وامعتصما سرزدند”.

او خطاب به مخالفین استقلال کوردستان می‌نویسد، “آیا اگر حوثیهای یمن این کشور را به دو قسم تقسیم کنند یا شیعیا عربستان خواهان استقلال باشند، باز هم شما آن را محکوم خواهید کرد”؟

یاداشت دکتر جلالی‌زاده در پی‌ می‌آید:

حوادث اخیر منطقه نشان داد که کوردها علاوه بر یتیم بودن واقعا غریب وبی یارویاورند ودراین دنیای پهناور نه همکیشی از احوال آنان می پرسد ونه هم نژادی سراغ آنان را می گیرد.

تجربه نشان داده که کردها تنها نقش مرغ را دارند که در عزا وشادی تنها به کار ذبح می آیند ولاغیر. ونباید به دنبال حیات وزندگی باشند. همان کسانی که همیشه واژه برادر وعزیز وقهرمان ومرزدار وشجاع ومهمان نواز را برای کردها به کار می بردند امروز برچسب تجزیه طلب ومأمور موساد ویهودی زاده را بر پیشانـی آنان می زنند.

این قضایا مرا به یاد کارگر کوردی انداخت که در اوائل انقلاب در آبادان شخص شروری به او می گوید: کورده اگر شیخ عزالدین را بگیری اورا می کشی؟ درپاسخ می گوید: بله، سیگار داری؟ و اوپاسخ خوبی به کارگر کورد می‌دهد.

بارزانی‌ها تا زمانی که هشت هزار خانواده خودرا فدای مبارزه با صدام کردند ودوشادوش نیروهای ایرانی می جنگیدند به عنوان مسلمانان مبارز قلمداد می شدند، اما امروز شجره یهودی را برای انان اختراع می کنند. البته چنین سخنانی توهین به یکی از پیامبران خداوند وادیان الهی ویا کل پیامبران است. مگر نیاکان پیامبران همگی موحد بودند؟ مگر در کشور ما ادعانمی شود که برخی از دانه درشت ها اجدادشان یهودی بوده است. تازه زمانی که کوردها برای سرنگونی صدام مبارزه می کردند.برخی از افرادی که امروز همه کاره شده اند نه تنها نقشی در مبارزه نداشتند بلکه حتی نمی توانستند ویا نمی خواسنند چند سال ازمنزل خود خارج شوند.

رفراندم کردستان عراق محک بسیار خوبی برای تشخیص قدرت ها ودولت ها وفعالان عرصه سیاست واجتماع بود. چه افراد بسیاری که سنگ آزادی خواهی واصلاح طلبی بر سینه می زدند و از عدالت وآزادی دم می زدند به محض برگزاری رفراندم واویلا گفتند وامعتصما سرزدند. ای مردم بپا خیزید، دین وایمانمان از دست رفت، اسرائیل همسایه کشورمان شد.

باید از حاکمیت ملی عراق دفاع کرد وهرچه زودتر جلو این توطئه شیطانی را گرفت. مسؤولان اقدامات لازم را انجام دهید تا این دسیسه از نطفه خفه شود، به نظریه پردازی ها وبیان فرضیه ومسأله وطرح وتئوری پرداختند. به قوانین بین المللی استناد واستدلال نمودند.

ما که ادعامی کنیم اسلام پاسخ همه مسائل مارا داده است. چرا یک بار به قرآن و سنت مراجعه نکردیم تا پاسخ خودرا بگیربم. مگر پیامبر نفرموده عرب را بر عجم فضیلتی نیست. مگر ایرانی ها همیشه از نهضت شعوبیگری در مقابل بنی امیه حمایت نمی کنند ؟ مگر جز این بود که بنی امیه در مقابل دیگر ملت ها تعصبات نزاد پرستی داشتند؟

کسانی که امروز با نام اصلاح طلب ودر مقام دفاع از حاکمیت ملی عراق چند اتشه وباعصبانیت قلمفرسایی می کنند آیا می توانند به این پرسش پاسخ دهند؟

آیا اگر کوردها در زمان صدام رفراندم را برگزار می کردند با آن مخالفت می کردید؟ آیا امروزدر ست است به مخالفت ترکمن ها ویا عرب ها ی مهاجر کرکوک که هردو از سوی عثمانی ها وصدام به این منطقه کوچ اجباری، اختیاری منفعتی ویا نظامی داده شده اند استناد کرد؟

آیا اگر شیعیان منطقه شرقی عربستان ادعای استقلال بکنند شما مخالفت می کنید؟ آیا عمل حوثیهارا که یمن را به دو کشور تقسیم کنند محکوم می نمائید؟

آیا از نظر عرفی، قوانین بین الملل وحقوق بشر می پسندید که مردمان کشمیر سال ها از سوی هندیان مستعمره وسرکوب شوند؟ آیا عقل ووجدان می پسندد که اهالی سین کیانگ یا ترکستان شرقی به نام حفظ حاکمیت ملی کشورها سال ها از سوی چینی ها از حقوق ابتدایی محروم شوند؟

چگونه ترکیه در قبرس به بهانه حفظ حقوق ترک ها دخالت می کند وجزیره ای را به دو قسم تقسیم می کند. اما اگر درکنار آن ملتی در یک پروسه مدنی خواستار حقوق طبیعی وانسانی خود باشد تهدید به مداخله می شود.

پس تا اینجا مشخص شد که کورد تا زمانی مطیع ومزدور ومخلص است، فردی قابل قبول وشایسته وقابل احترا م است، اما همینکه برای خود ارزشی وحقوقی برابر با دیگران قائل شد، فورا متهم به اتهامات ارتباط با اسرائیل، مزدوری انگلیس, جاسوس آمریکا وتجزیه طلب وخائن می شود.

نظرات