اتفاقی کە در آن اتاق افتاد… خاطرات جان بولتن از کاخ سفید

0
864

ترجمە : باهوزی کوردستان، سەروین

Bahozikurdistan , Sarvin

فصل اول
پیمودن مسیری طولانی تا ضلع غربی کاخ سفید
یکی از جاذبه های مشاور امنیت ملی بودن چالش های گوناگونی است که با آنها مواجه می شوی. اگر از غوغا، آشفتگی و خطر خوشتان نمی آید پس کار دیگری را امتحان کنید. چرا که زمانی هست که غرق انجام کارهای بسیار، جمع آوری اطلاعات و تصمیم گیری هایی هستید و شخصیت های داخلی و بین المللی به شما نیرو می بخشند در حالی که دچار خود درگیری فارغ از وصف شده اید. فرح بخش است اما تقریبا غیر ممکن است که به خارجی ها بفهمانی چگونه اجزا با هم هم خوانی دارند در حالی که اغلب به شیوه ای منسجم با هم هماهنگ نیستند. قادر به ارائه ی نظریه ی جامعی از تحول دولت ترامپ نیستم زیرا ممکن نیست. خرد متعارف واشنگتن راجب روند ترامپ اشتباه است این حقیقت را می طلبد. برای تنبل های فکری این جذاب است که ترامپ همیشه عجیب غریب بود اما در ۱۵ ماه اول حکومتش(ریاست جمهوری اش) که از جایگاه جدیدش سرگشته بود و بزرگسال مآبانه امور را کنترل می کرد اگر چه مردد بود. با گذشت زمان در حالی که به خود اطمینان پیدا کرده بود محور بزرگسال مآبانه را ترک گفت و همه چیز به هم ریخت و تمام آنچه ترامپ بلد بود “آره مرد” بود.
اجزای این فرضیه ها درست هستند و تصویر کلی آن ساده است. جنبه ی بزرگسال از جهات گوناگون منجر به ایجاد مشکلات پایدار می شود نه اینکه آنها موفق به پیروزی یک فرد با فکر( توصیف مناسبی که از فرانسوی ها انتخاب کردم افرادی که خودشان را از لحاظ اخلاقی بهتر از ما تصور می کنند) شدند. اما آها دقیقا عکس آن هستند.

ادامە دارد…

نظرات