مرگ بیش از 22 هزار نفر در حوادث رانندگی شهریور ماه های 10 سال گذشته

0
731

روژی کورد: به گزارش ایرنا از اعلام روز شنبه 13 شهریور ماه 1395 شمسی سازمان پزشکی قانونی ایران، تلفات تصادفات در شهریور ماه نسبت به سایر ماههای سال همچنان رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد.

طی 10 سال گذشته (1385 تا 1394) به طور کلی 210 هزار و 677 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که 22 هزار و 684 نفر آن تنها مربوط به ماه شهریور است.

بنا بر این گزارش  در تصادفات شهریورماه  روزانه 55.4 نفر مردە اند.

 میانگین مرگ روزانه افراد در حوادث رانندگی شهریور ماه از ایام نوروز نیز بیشتر است. به عنوان نمونه در سال گذشته (1394)، 968 نفر در حوادث رانندگی نوروز جان باختند که میانگین روزانه آن برابر با 48.4 نفر گزارش شده؛ این در حالی است که آمار تلفات شهریور ماه همان سال یکهزار و 718 نفر یعنی روزانه 55.4 نفر بوده است.

علت مرگ بر اثر سوانح رانندگی و به طور کلی علل سوانح رانندگی در ایران به عدم استاندارد بودن راهها و نیز خودروها و سرعت غیرمجاز رانندگان و نیز عدم سریع و یا موجود بودن امداد جاده ای در ایران عنوان شده است.

میزان مرگ و میر بر اثر سوانح در مناطق اقلیت نشین ایران بیش از مرگ است و این امر به عدم استاندارد بودن راهها و در دسترس نبودن امداد جاده ای باز می گردد.

بیشتر راههای مناطقی از قبیل کوردستان و بلوچستان در ایران در زمان جنگ و به منظور نظامی ساخته شده اند.

نظرات