معرفی روژی کورد:

معرفی روژی کورد:

روژی کورد، مرکزی فرهنگی، هنری؛ سیاسی و اجتماعی است که مرکز اصلی آن در کشور فرانسه واقع است و مجوز رسمی آن از سوی کشور فرانسه صادر شده است. این مرکز در نظر دارد در آتیه نزدیک، دفاتر خویش در دیگر کشورهای اروپایی را نیز بگشاید.

مرکز روژی کورد، بغیر از بخش و سرویس خبررسانی در زمینه های دیگری از قبیل افتتاح نمایشگاه در ابعاد و جنبه های مختلف، تشکیل سمینار، کنفرانس و همایشها در ابعاد و جنبه های گوناگون و متنوع را در کشور فرانسه و دیگر دول اروپایی فعالیت رسمی دارد.

مرکز روژی کورد، مستقل از هر گونه حزب و تشکل و جریان ایرانی، کوردستانی و جهانی و منطقه ایست و تمامی تصمیمات آن بصورت مستقل اتخاذ می گردد و اهتمام کامل بر آن دارد تا بلندگوی هیچ جریان و اندیشه و حزبی نباشد و بدور از تنش های بین حزبی و اندیشه های سیاسی به مسیر خویش ادامه می دهد و تعیین کننده خط مشی آن همانا تنها منافع ملی و برحق ملت کورد می باشد.

مرکز روژی کورد، بر اساس زیربناهای اصلی دمکراسی، آزادی و حقوق بشر راه اندازی شده است و اعتقاد عمیقی بر شعار اصلی دولت فرانسه که همانا «آزادی، برابری و برادری» می باشد، دارد و نسبت به هرگونه تفکر و اندیشه سیاسی دمکراتیک و نیز اعتقادات دینی مدرن و امروزی، احترام و ارزش قائل است.

مرکز روژی کورد، از جانب گروه رهبری و با مدنظر قرار دادن قوانین و اصوب جهانی دنیای آزاد، مدیریت می شود و رسانه این مرکز نیز اعتقاد کافی و وافی به عناوین آزادی بیان دارد و در این راستا، برای رسانیدین صدای کوردها به جهان خارج با استفاده از وبسایت، تی وی، رادیو و ماهنامه، سعی بر آن دارد تا پلی ارتباطی بین کوردها و جهان خارج و پیرامونی آنها باشد.

مرکز روژی کورد، سوای کوادر و اعضای رسمی خود، سعی مداوم بر آن دارد تا با مدنظر قرار دادن مرزهای جغرافیایی، نسبت به پذیرش عضو اقدام نماید و کارت رسمی عضویت به اعضای خویش که به نحوی از انحاء در این مرکز ایفای نقش می نمایند، اهدا نماید، از همین پنجره دست یاری به سوی تمامی روشنفکران، روزنامه نویسان، نویسندگان، هنرمندان و فعالان حیطه های مختلف کورد و غیرکورد دراز می کنیم اعلام میداریم که روژی کورد متعلق به تمامی آزاداندیشان است.

مرکز روژی کورد، از لحاظ مالی و منبع مادی، از جانب هیچ نهاد و حزب و منبعی بیرونی، حمایت نمی گردد و در حال حاضر تنها بر پشتیبانی اعضای فعال این مرکز استوار هستیم، لذا جهت تداوم کار و فعالیتمان امید بر آن داریم تا دولت فرانسه بهمان سان که در امر اعطای مجوز ما را یاری داده است در راستای تامین منبع مالی نیز بنا بر امکان خود ما را یاری و حمایت نماید. همزمان از تمامی دلسوزان کورد و آزاداندیشان و کسانی که در این راستا می توانند ما را مورد حمایت مادی خویش قرار دهند، طلب مساعدت و همیاری می نمائیم. در آینده نزدیک، شماره حسابی بدین منظور درج خواهد شد.

بخش خبر و اطلاع رسانی:

بخش خبر و اطلاع رسانی مرکز روژی کورد، از وبسایت، تلویزیون؛ رادیو و ماهنامه تشکیل شده است که تمامی آنها تحت عنوان «روژی کورد» به پخش و انتشار فعالیتهای خویش، اقدام می نمایند.

سایت روژی کورد:

این سایت به شیوه ای مداوم بروز خواهد شد و از بخشهای خبر، مقالات، مصاحبه و اندیشه، ادبو هنر و ورزش، متشکل است و اکنون با زبانهای کوردی (بادینی و سورانی)، فارسی،انگلیسی،فرانسوی،آلمانی، سوئدی ، نروژی، عبری، عربی، تورکی آذری، بلوچی و روسی به انتشار مطالب خویش می پردازد.

آدرس پایگاه اینترنی سایت: www.rojikurd.net

تلویزیون مرکز روژی کورد:

در حال حاضر به شیوە آنلاین و ۲۴ ساعته مشغول پخش است. اخبار، مصاحبه و فیلمهای مستند و موزیک را پخش می نماید. در حال حاضر تنها آنلاین است و در نظر دارد تا در آتیه ای نه چندان دور پخش آسمانی برنامه های خویش را نیز شروع کند.

آدرس کانال تی وی روژی کورد: www.rojikurd.net/tv

رادیوی مرکز روژی کورد:

این رادیو نیز به صورت آن لاین و ۲۴ به پخش ساعته اخبار، مصاحبه و موزیک می پردازد. جهت شنیدن رادیوی روژی کورد به این آدرس مراجعه نمائید.

‌ www.rojikurd.net/radio

ماهنامه مرکز روژی کورد:

ماهنامه روژی کورد، به شیوه آنلاین منتشر می گردد و در هر شماره آن موضوع یا موضوعاتی از دیدگاههای شخصیتهای سیاسی برجسته کورد طرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق وبسایت اصلی روژی کورد در اختیار خوانندگان و علاقه مندان، قرار خواهد گرفت.

روژی کورد در بیان مطالب و اخبار خود از منابع واقعی و مورد اعتماد استفاده می کند و تمامی سعی آن بر پخش و انتشار مطالب و خبرهای صحیح و شایسته اعتماد می باشد.

روژی کورد علاوە بر اخبار، به پخش مقالات، تهیه گزارش و گفتگو با شخصیتهای کورد و غیرکورد در رابطه با مطالب و مسائل مختلف نیز می پردازد و سعی کامل بر آن دارد تا با روشنگری و طرح دیدگاههای مختلف در این رابطه، خوانندگان خویش را در راستای رسیدن به درک واقعی و مطلوب از مسائل، یاری بخشد.

مرکز روژی کورد از مورخ ۲۳ اوت ۲۰۱۵ با زبانهای کوردی، فارسی،انگلیسی،فرانسوی،آلمانی، سوئدی ، نروژی، عبری، عربی، تورکی آذری، بلوچی و روسی آغاز به کار نموده است و اکنون بخشهای متنوع و مختلفی را با زبانهای زنده جهان و منطقه، آغاز نموده است.

روژی کورد در حیطه رسانه ای و روزنامه نگاری، به شیوه ای مدرن و امروزی و فارغ از هرگونه جانبداری و به طریقی اصولی و آکادمیک و حتی انتقادی، فعالیت می نماید. هدف روژی کورد از انتقاد، تنها سازنده بودن آن است نه جنبه تخریبی و همزمان بر حسب توانایی اش، سعی بر آن دارد تا به حفظ منفعت و دستاوردهای ملت کورد بپردازد و هیچگاه منافع ملی را قربانی هیچ نوع منعت دیگری اعم از حزبی و شخصی نخواهد نمود.

روژی کورد با سینه ای فراخ، پذیرای هرگونه انتقاد و پیشنهادی است مشروط بر آنکه مطابق با معیارهای اصلی اندیشه آزاد باشد.

روژی کورد تنها در قبال مباحث و مطالبی که تحت عنوان نام این مرکز منتشر می گردند خود را مسئول می داند. مطالبی که با نام نویسنده، محقق و …غیره، منتشر می شوند، مسئولیت تام آن برعهده شخص نویسنده، محقق و …غیره خواهد بود و صرف انتشار آن به معنای همسویی فکری و یا قبول آن از سوی مرکز نمی باشد.

روژی کورد سعی بر آن دارد تا در حین انتشار اخبار با افراد صاحب نظر در ان حیطه، گفتگو داشته باشد و نظرات آنها را درج نماید. نظرات م یتوانند مخالف و موافق و در کل متنوع باشند، اما در درجه اول سعی مرکز بر آن است تا اخبار و رویدادها را همان نوع که بوقوع پیوسته اند، به مخاطب برساند و به صورتی جدی از هر نوع انحراف اذهان و تغییر واقعیت یا وارونه نمودن آن بپرهیزد. امنت داری در پخش اخبار، قانون و هدف بنیادین ماست.

وبسایتهای دیگر وابستە و زیر مجموعە های روژی کورد عبارتند از:
١- وبسایت مروڤایەتی، تحت عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان- روژهلات ، کە بە مسائل نقض حقوق بشر در ایران و کوردستان میپردازد و رسما در بخش حقوق بشری سازمان ملل در ژنو سویس بە ثبت رسیدە است .
٢- وبسایت ژینگوان، بە مسائل زیست محیطی میپردازد و بعنوان سازمان دفاع از محیط زیست کردستان رسما در فرانسە بە ثبت رسیدە است.
٣- وبسایت هانا ، بعنوان سازمان دفاع از پناهندگان کردستان رسما در فرانسە بە ثبت رسیدە است
٤- وبسایت هاوار ، بعنوان سازمان زنان کوردستان در فرانسە بە ثبت رسیدە است .
٥- وبسایت گروگالی مندالانی کورد ، بعنوان سازمان دفاع از کودکان و نوجوانان کوردستان در فرانسە بە ثبت رسیدە است.
٦- وبسایت ژورنالیست کورد ، بعنوان سازمان روزنامەنگاران کوردستان در فرانسە بە شیوەی رسمی فعالیت میکند.
٧- وبسایت سربخویی ، بعنوان سازمان دفاع از حق استقلال کوردستان بە طور رسمی در فرانسە فعالیت میکند.
٨- وبسایت مرکز تحقیقات استراتژیک کوردستان، بعنوان یک مرکز تحقیقاتی در مورد هر چهار بخش کوردستان در فرانسە فعالیت میکند.

روژی کورد، ارزشی ذاتی برای دستور زبان و نیز نگارش زبانی کوردی قائل است و سعی بر آن دارد تا در این حیطه کمترین اشتباهات را دربرگیرد.