379 ماه زندان، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از اشتغال برای 12 مدلینگ در شیراز

0
697

روژی کورد: شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری 2 شیراز، 12 متهم پرونده«مدلینگ» در این شهر را جمعا به 379 ماه زندان، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از اشتغال در برخی مشاغل محکوم کرده است.

بر اساس گزارش ایلنا، محمود طراوت روی، وکیل تعدادی از متهمان «مدلینگ»، امروز دوشنبه، ۱۵ آذر 1395 شمسی در اینباره گفته است: ” 12 نفر، هشت زن و چهار مرد متهمان این پرونده می باشند.”

اتهامات این افراد، «فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی»، «تشویق و ترغیب به فساد و فحشا»، «برگزاری نمایشگاه لباس از طریق ارائه مدل‌های غربی» و «مانکن شدن و تبلیغ فرهنگ برهنگی غرب» اعلام شده است.

طی این پرونده یک زن از این هشت زن، به یک سال حبس و یک مرد از این چهار مرد به شش سال حبس و انفصال از خدمات عمومی و دولتی و منع از فعالیت رسانه‌ای به مدت دو سال پس از پایان دوران حبس محکوم شده اندو یک زن و یک مرد به پنج سال زندان، سه زن به چهار سال زندان، یک زن به شش ماه زندان، یک زن به پنج ماه زندان و یک زن و شوهر به هشت ماه زندان محکوم شده‌اند.

این افراد همچنین به ممنوعیت اشتغال به کار طراحی و تولید لباس و برگزاری نمایشگاه لباس به مدت دو سال ئ نیز دو سال ممنوعیت خروج از کشور پس از پایان دوران حبس محکوم شده‌اند.

وکیل تعدادی از متهمان «مدلینگ» همچنین خبر داد که یک مرد دراین پرونده به دو سال زندان و ممنوعیت از شغل عکاسی به مدت دو سال پس از پایان دوران حبس محکوم شده است.

به این حکم اعتراض شده اما هنوز برای رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر شعبه‌ای تعیین نشده است.

نظرات