کشتە و زخمی شدن تیم شناسایی سپاه پاسداران رژیم در مناطق مرزی مریوان

0
1076

روژی کورد: یک سرهنگ پاسدار رژیم اسلامی ایران در مناطق مرزی پنجوین هم مرز با شهرستان مریوان، در حین عملیات شناسایی این مناطق، بە دلیل برخورد با مین کشتە شد.

خبرگزاری  “ایسنا” هویت  سرهنگ کشتە شدە را “علیرضا شمسی‌پور” اعلام کردە است کە در ساعت اولیەی روز دوشنبە ١٣ اردیبهشت در ارتفاعات “کانی مانگا” (پنجوین اقلیم کوردستان) دچار حادثە شدە است.

این منبع همچنین از مجروح شدن دو سرباز سپاه پاسداران در حادثەی انفجار مین خبر داد، اما مشخصات و سطح جراحات این دو سرباز را اعلام نکردە است.

ایسنا در حالی این سرهنگ کشتە شدە و سربازان مجروح سپاه را “تیم تفحص مفقودین”معرفی کردە است، منابع مطلع محلی این افراد را تیم شناسایی نیروی زمینی سپاه پاسداران در این منطقە قلمداد می‌کنند.

یک منابع می‌افزایند، این تیم سپاه پاسداران بعد از اعتراضات چند روز گذشتە شهرستان مریوان و سرکشی چند روزەی محمد پاکپور از مناطق مرزی بە بهانەی باز کردن معابر کولبری، شناسایی را در این مناطق را شروع کردەاند.

از دیگر سو “کوردستان میدیا” سایت رسمی حزب دموکرات کوردستان ایران، از استقرار یک سکوی موشکی و شمار کثیری از نیروها سپاه پاسداران رژیم در مانطق مرزی کوردستان شرقی با اقلیم کوردستان خبر دادە است.

استقرار نیروهای رژیم در مناطق مرزی بعد از انتشار اعزام نیروی پیشمرگ برخی از احزاب کورد بە داخل خاک کوردستان ایران و آغاز مرحلەای نوین مبارزاتی علیە رژیم اسلامی، شدت گرفتە است.

نظرات

پاسخی بگذارید