ممانعت از ورود یک دانشجو با لباس کوردی در دانشگاه رازی کرماشان

0
4385

روژی کورد: بر اساس گزارش رسیده به مرکز روژی کورد، امروز شنبه ۷اسفند ماە ۱۳۹۵ شمسی، مامورین حراست دانشگاە رازی کرماشان از ورود جوانی کە با لباس کوردی وارد دانشگاە شدە بود بە ساختمان کلاس ها ‌ممانعت بە عمل آوردند.

مامورین حراست دانشگاه رازی به این جوان کورد اجازه ورود و حضور در کلاس درس را نداده اند.

یکی از دانشجویان دانشگاه رازی ضمن اعلام این خبر به روژی کورد افزود: “تلاش‌های نهادهای مختلف جمهوری اسلامی در استان کرماشان برای نابودی فرهنگ، زبان و لباس کوردی در قالب برنامەهای آسیمیلایون در بزرگترین شهر کوردنشین ایران یعنی کرماشان از گذشته وجود داشته است اما طی سالهای اخیر از لحاظ کمی و کیفی شدت چشمگیری یافته است”.

 

نظرات