فراخوان جهت اعتصاب عمومی در کوردستان ایران به منظور آزادی کامل دستگیرشدگان اخیر

0
2339

روژی کورد: از روز ۳ مهرماه جاری تا ۸ مهرماه، بیش از ۷۰۰ تن از مردم کورد در کوردستان در ایران از سوی نهادهای امنیتی و بویژه وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر شده اند. برخی از دستگیر شدگان به قید وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آاد شده اند اما سرنوشت برخی از آنها هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بنا بر فراخوانی که نسخه ای از ان به مرکز روژی کورد ارسال شده است، فعالین مدنی و سیاسی کورد در کمپین “حمایت از دستگیرشدگان همەپرسی در کوردستان ایران” از عموم مردم کوردستان در ایران خواسته اند تا جهت پشتیبانی از دستگیر شدگان چند روز اخیر مراسم شادی و سرور جهت پشتیبانی از استقلال جنوب کوردستان از عراق در ایران، اعتصابی همه جانبه و سراسری را در روز ۱۰  مهرماه ۱۳۹۶ شمسی، برگزار نمایند.

متن فراخوان به شرح ذیل است:

اطلاعیە:

٭ ابراز حس همدلی و شادی جرم نیست ٭

 برگزاری مراسمات جشن و سرور در شهرهای کوردستان ایران در اثنای انجام همەپرسی استقلال جنوب کردستان از عراق، بە دستگیری شمار کثیری از مردم از سوی نهادهای امنیتی انجامید.

استقبال مسالمت آمیز مردم کورد در ایران از تحقق روندی دمکراتیک در کشور همسایە، بیانگر رشد هنجارهای دمکراتیک و انسان محور بودە و نمیتوان آنرا ضدیت با کلیت جامعەی ایران پنداشت.

کوردها ملتی کهن در شکل گیری تمدنهای خاورمیانە بودە و همزیستی با دیگر ملل از افتخارات انها بشمار می آید.

دستگیری مردم کوردستان ایران بە بهانەی حمایت از برادران و خواهرانشان در آنسوی مرزهای ایران، امریست کە در درازمدت بە منافع ملی ایران سودی نخواهد رساند. لذا از همەی مردم کوردستان ایران، نمایندگان واقعی مردم در مجلس، وکلای دادگستری، فعالین مدنی، دانشجویان، کسبە و بازاریان خواستاریم کە روز دوشنبە مورخ ۱۰ مهرماە با اعلام تحصن سراسری و تعطیلی بازار، فریاد حق خواهی دستگیرشدگان جشن همەپرسی در کوردستان ایران را بە فراموشی نسپارند.

کمپین حمایت از دستگیرشدگان همەپرسی در کوردستان ایران

8 مهرماه 1396 شمسی

برابر با 30 سپتامبر 2017

نظرات