یوکیا آمانو در تهران با حسن روحانی و صالحی دیدار و گفتگو کرد

0
1060

روژی  کورد: صبح امروز یکشنبه 28 آذرماه 1395 شمسی، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ، وارد تهران شد و با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیدار کرد.

همچنانکه در اخبار پیشین روژی کورد نیز پیش بینی شده بود، صالحی اعلام کرد که در این دیدار موضوع دستور رئیس جمهوری ایران برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که در دیدار با آمانو از منتشر شدن موضوع «۱۰۰ کیلو» آب سنگین اضافی ایران در رسانه‌ها انتقاد کرده است.

صالحی افزود: «در برجام آمده تولید بیش از حدود ۱۳۰ تن را در معرض فروش برای خریدار بالقوه خارجی قرار می‌دهیم. اما آنها گاهی تفسیر خودشان را دارند که البته این مساله حل شد».

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران نیز در دیدار با آمانو، بار دیگر مصوبه سنای آمریکا در تمدید قانون تحریم‌های ایران را « مغایر» با توافق اتمی وین خواند و گفت که ایران آغازگر نقض این توافق نخواهد شد.

رییس جمهوری ایران اقدامات اخیر آمریکا به‌ویژه مصوبه کنگره این کشور درباره تمدید قانون تحریم‌های ایران مشهور به «آیسا» را« مغایر» با توافق اتمی وین خواند و گفت که «مسیری که آمریکا در قبال ایران در پیش گرفته، موجب کاهش اعتماد جهانی» نسبت به دولت این کشور خواهد شد.

حسن روحانی روز سه شنبه، ۲۴ آذر، درنامه‌ای به سازمان انرژی اتمی خواستار برنامه ریزی برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای و سوخت این کشتی‌ها شده بود.

نظرات