یکم ماه مه و روز جهانی کارگر

0
710
نوشته و تحقیق : شورش اسلامی

روز جهانی کارگر یادآور مبارزات کارگران برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی،  هر ساله اول ماه می گرامی داشته می شود. در این روز کارگران سراسر جهان اعتراضات و خواسته های خود را اعلام می کنند. اما امسال شرایط برگزاری روز جهانی کارگر مصادف با همه گیر شدن ویروس کرونا شده که باعث بوجود آمدن شرایط بسیار سخت معیشتی برای میلیون ها کارگر کورد و ایرانی گردیده است .
شرایط بد اقتصادی ایران و عدم توجه دولت به وضعیت اقتصادی مناطق کوردنشین باعث مهاجرت های کاری به شهرهای بزرگ ایران یا تن دادن به مشاغل پرمخاطره ای همانند کولبری شده است که در طول سالیان اخیر باعث جان باختن هزاران جوان کورد شده است و نتیجه  شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و سپاه پاسداران ایران بوده است . روی آوردن به این شغل پرمخاطره،  نتیجه دستمزد کم کارگران،  نبود امنیت کاری ، ساعات کاری بیش از حد ، قراردادهای کاری کوتاه مدت و تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها می باشد .
در شرایط خطرناک همه گیر شدن ویروس کرونا در سال جاری،  شرایط خطرناک تری در کمین خانواده این کارگران نشسته است و آنهم حمایت نکردن دولت از آنها در شرایط قرنطینه عمومی می باشد . در حالیکه دولت های خدمت گذار خود را موظف به حمایت از گروههای آسیب پذیر جامعه مخصوصا طبقه کارگری می دانند ، دولت مرکزی ایران از انجام آن شانه خالی کرده و با دادن مجوز و شکستن قرنطینه در زمان نامناسب،  عملا با جان مردم بازی می کند و سرنوشت این طبقه ضعیف به فراموشی سپرده شده است. تامین عدالت اجتماعی در سایه حذف ترور ، تهدید و زندان جنبشهای آزادی خواه کشور مخصوصا جامعه کارگری که سکان تولید اجتماع هستند معنی پیدا می کند.
شورش اسلامی

نظرات