گزارش تفصیلی از اوضاع امنیتی در احواز

0
1059

روژی کورد: بنا به گزارش منابع موثوق از شهر احواز، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با انتشار وسیع در سطح شهر احواز این شهر را به یک پادگان نظامی تبدیل کرده اند.

گزارشهای واصله حکایت از آن دارد که نیروی انتظامی، نیروی بسیج و سپاه با انتشار در مناطق مختلف شهر احواز و برپایی ایستهای بازرسی راههای ارتباطی محله های شهر احواز را قطع کرده و عبور و مرور در سطح این شهر را کنترل می کنند.

نیروهای امنیتی با ایجاد ایست بازرسی در منطقه سه گوش احواز و در خیابانهای ارتباطی با خیابان نادری در مرکز شهر احواز، ورود مردم به مرکز شهر را بشکل کامل بسته اند و از عبور مردم بسوی مرکز شهر احواز ممانعت می کند.

از طرف دیگر نیروهای امنیتی بشدت با تمامی کسانی که لباس عربی برتن دارند و یا چفیه قرمز عربی بسر دارند، برخورد کرده و از ورود اینگونه اشخاص به نقاط مرکزی شهر ممانعت می کند.

همچنین بنا به گزارشهای واصله، طی دیروز برق و اینترنت و تلفن در مناطق وسیعی از اقلیم احواز قطع بوده و مردم از هرگونه وسیله ارتباطی جهت کسب اخبار محروم شده اند.

از طرف دیگر در مناطق مختلف احواز که مردم عرب دست به تظاهرات زده بودند، نیروهای امنیتی بسوی آنها حمله ور شده و با شدت و خشونت تظاهرکنندگان را مورد هجوم قرار داده است. شاهدان عینی از استفاده مفرط نیروهای امنیتی از گاز اشک آور در مناطق مختلف احواز خبر داده اند. بنا به اخبار واصله حتی ساکنان محله ها در خانه های خود نیز از گازاشک آور در امان نبوده و مردم در دورن خانه های خود گازاشک آور استنشاق کرده اند.

شاهدان محلی از مناطق مختلف عرب نشین خبر داده اند که نیروهای بسیج و سپاه مسلح به انواع اسلحه سبک و نیمه سنگین نظیر دوشکا در خودروهای نظامی در سطح شهر مستقر شده و فضای رعب و وحشت را در سطح شهر ایجاد کرده اند.

انتشار وسیع نیروهای امنیتی در محله های عرب نشین آنچنان زیاد است که مردم به محض خروج از خانه هایشان، در درب منزل مورد حمله نیروهای امنیتی قرار می گیرند و به آنها اجازه خروج از منازلشان داده نمی شود.

منابع موثوق از شهر احواز خبر دادند که دستگاه حاکمیت تمامی مغازه داران مرکزشهر را از رسیدن به مغازه های خود بازداشته و به شکل اجباری منطقه تجاری مرکز شهر احواز را تعطیل کرده است. این اقدام نیروهای امنیتی بمنظور ممانعت از هرگونه تجمع و عبور و مرور در سطح مرکز شهر احواز صورت می گیرد.

همچنین خبرها حکایت از حمله وسیع نیروهای دستگاه اطلاعات به منازل فعالان عرب و بازداشت شماری عدیدی از این فعال دارد. بازداشت فعالان عرب به اتهام شرکت در تظاهرات علیه رژیم صورت گرفته است.

منابع محلی همچنین خبر داده اند که عوامل جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه هایی مردم عرب را نسبت به عواقب قیام علیه جمهوری اسلامی تهدید کرده اند. عوامل جمهوری اسلامی، مردم عرب را به سرنوشتی نظیر سرنوشت مردم سوریه تهدید کرده اند و اعلام کرده اند که شرکت در قیام علیه رژیم به معنای آوارگی و کشت وکشتار خواهد بود.

منابع موثوق نیز خبر داده اند که موسوی جزایری امام جمعه احواز نشستی با برخی ریش سفیدان محلی داشته و آنها را تهدید کرده است که در صورت عدم مشارکت در تظاهرات حمایت از رژیم که قرار است طی دو روز آینده صورت گیرد، بشدت با آنها برخورد خواهد شد. فعالان احوازی معتقدند که جنبش سیاسی و مدنی عرب الاحواز همواره از سوی جوانان و فعالان سیاسی مدیریت شده و هیچگونه ارتباطی با ریش سفیدان و سنتی ها ندارد. جوانان عرب نیز همواره پیرو جنبش سیاسی و مدنی ملت عرب الاحواز بوده و در مشارکت بر ضد رژیم مشارکت فعال داشته اند.

فعالان احوازی از داخل احواز هشدار داده اند که رژیم جمهوری اسلامی قرار است دهها اتوبوس حامل نیروهای بسیج که ملبس به لباس عربی هستند را در مرکز احواز حاضر کرده و تظاهراتی در حمایت از رژیم براه اندازد. این فعالان عرب احوازی هشدار دادند که اینگونه تظاهرات ساخته و پرداخته رژیم بوده و ملت عرب احواز که همواره قربانی جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی بوده است همواره در تظاهرات بر ضد رژیم شرکت داشته است.

همچنین فعالان احوازی خبر دادند که عوامل جمهوری اسلامی سعی دارند تا با اقدامات تفرقه افکنانه و حساسیت زا در میان معترضان علیه رژیم تفرقه انداخته و صفوف آنها را متفرق سازد. این فعالان احوازی از تمامی احوازیها خواستند تا نسبت به این توطئه های رژیم آگاه بوده و به آنها اجازه ندهند تا در میان مردم معترض تفرقه بیندازند.

نظرات