گزارش تجمع14آذر رانندگان وکارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه مقابل شهرداری تهران!

0
953

روژی کورد: بر اساس گزارشات رسیده و نیز بر اساس گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،  امروز ۱۴ آذرماه 1395شمسی، اعتراضات امروز کارگران شرکت مذبور که دومین اعتراضات گسترده طی مدت گذشته است، با حضور نیروهای پلیس و امنیتی با خشونت سرکبو شد.

گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شرح ذیل است:

امروز ۱۴ آذرماه 1395 شمسی، حضور چشمگیر رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران بابت عدم پرداخت تسهیلات مسکن براساس مصوبه شورای مسکن شهرداری اعم از مسکن نگرفته ها و پروژه های نیمه کاره تعاونی مسکن در ساعت ۱۰برای پیگیری مقابل شهرداری تهران راشاهد بودیم ولی ظاهرن شهردار تهران از قبل استراتژی گازانبری معروف خودرا به واسطه دست نشانده های نیروی انتظامی در سرتاسر خیابان بهشت و پارک شهر پیاده کرده بود.شهرداری که متهم اصلی املاک نجومی ایست بقدری از حرکت رانندگان وحشت کرده بود که از ساعتها قبل با ارتباط خاص با نیروی انتظامی مقابل شهرداری خیابان بهشت و پارک شهر را به پادگان نیروی انتظامی تبدیل کرده بود وهنگامی که رانندگان قصد خارج شدن از درب جنوبی پارک شهر راداشتند پلیس همانند برادران داعشی شان وحشیانه به سمت کارگران و رانندگان حمله کرده وبا باتوم و مشت و لگد اقدام به پراکنده کردن کارگران شرکت را داشتند و ایشان را تا درب شمالی پارک شهر عقب راندن که در این هنگام با اقدام هوشمندان رانندگان در خیابان فیاض بخش ضلع شمالی پارک شهر به راهپیمایی به سمت شرق تقاطع خیابان خیام .فیاض بخش کردند سپس از خیابان خیام به سمت خیابان بهشت در حال حرکت بودند که پلیس با دستور سرهنگ دوم عبدالرضا جعفری حمله وحشیانه ای دیگر به کارگران راتدارک دیدند که براثر هجوم ناجوانمردانه سه تن از رانندگان به نام های ناصرمحرمزاده.حسن سعیدی و ایرج فدایی توسط سرهنگ جعفری با باتوم از ناحیه سروگردن مصدوم شدند همچنین بینی دوتن از ایشان آسیب جدی دید لذاباهوشیاری رانندگان با تغییرراه راهپیمایی خود به سمت خیابان سپه واز آنجا به پارک سوارفیاض بخش عزیمت نمودند لذا برای بار سوم پلیس حمله ای دیگری را تدارک دید و با جمع آوری بنر سندیکا با متن خواسته مسکن و دستگیری ۱۶تن از اعضااقدام کردند که دستگیرشدگان را به پلیس امنیت ارگ انتقال داده ولی درآنجا از پذیرش مصدومین خوداری کردند لذا مصدومین با اورژانس به بیمارستان سینا منتقل شدندکه پس از مداوا آزاد میشوند والباقی دستگیرشدگان نیز پس از چندساعت در مقر پایگاه هفتم پلیس امنیت در ارگ آزاد شدند.

 لازم به ذکر است که دیگررانندگان محل را ترک نکرده وبا فشار به پلیس خواستار آزادی دوستان خود بودند که پلیس مجبور به خواسته ایشان گردید.

سندیکای اتوبوسرانی به سرهنگ گازانبری هشدار میدهد تمام مسئولیت وعواقب ناشی از عدم تسهیلات مسکن با شهرداری و مدیریت شرکت واحد میباشد. رانندگان وکارگران شرکت همه حقوق اعتراضی وقانونی را برای خودمحفوظ میداند که در وقت مقتضی اقدام خواهد کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

نظرات