کشف هفت سیاره جدید که شبیه زمین به دور خورشیدشان می چرخند

0
792

روژی کورد: سازمان هوافضانوردی ایالات متحده روز چهارشنبه از سیاره های تازه کشف شده ای در خارج از منظومه شمسی خبر داد.

ناسا در یک نشست خبری از کشف دست کم ۷ سیاره خبر داد که به اندازه زمین هستند و بدور یک خورشید می گردند.

کشف این سیاره ها در خارج از منظومه شمسی برای ستاره شناسان اهمیت زیادی دارد زیرا این سیاره ها نه تنها به اندازه زمین هستند بلکه درجه حرارت ملایمی دارند که می تواند نشان از وجود آب در سطح آن ها و احتمال محیط مناسب حیات داشته باشد.

کشف این سیاره ها در خارج از منظومه شمسی برای ستاره شناسان اهمیت زیادی دارد زیرا این سیاره ها نه تنها به اندازه زمین هستند بلکه درجه حرارت ملایمی دارند که می تواند نشان از وجود آب در سطح آن ها و احتمال محیط مناسب حیات داشته باشد.

ستاره شناسان تا اواخر قرن بیستم فقط سیاره های منظومه شمسی را کشف کرده بودند. در سال ۱۹۹۵ ولی این روند تغییر کرد: کشف سیاره ای خارج از منظومه شمسی که بدور خورشید خود می گردد.

۲۰ سال بعد دو هزار سیاره دیگر کشف شد که آن ها نیز به دور سیاره های خود می گردند.

ستاره شناسان بر این باورند که صدها میلیارد سیاره دیگر نیز در کائنات وجود دارند.

در روند این اکتشافات ابتدا سیاره های بزرگتر کشف می شوند. سیاراتی که ترکیبی از گاز های مختلف هستند و سیاراتی که مانند کره ای از آتش هستند یا تمام آن از یخ پوشیده شده اند.

کشف این سیاره ها در خارج از منظومه شمسی به دلیل نور زیاد خورشیدشان به طور غیر مستقیم ممکن نیست و در حال حاضر از طریق قوانین فیزیکی و نجومی انجام می شود.

نظرات