کشته شدن هفت نفر، از جمله چهار شبه‌نظامی ایرانی، در حمله هوایی به دمشق.

0
212

روژی کورد:
در حمله هوایی اسرائیل به سوریه دست کم هفت نفر، از جمله چهار شبه نظامی ایرانی، کشته شده‌اند.

این حمله در اوایل صبح دوشنبه به اهدافی در منطقه دمشق صورت گرفته است.
این دومین حمله نسبت داده شده به اسرائیل طی یک هفته گذشته به شمار می رود.
حملات مشابه دیگری نیز به مواضع و گروههای تحت فرمان ایران در سوریه در هفته ها و ماههای گذشته نیز صورت گرفته است.

نظرات