کاریکاتوری تحت عنوان “آلودگی هوا در احواز”

0
1438

موضوع: وضعیت احواز

اثر: هژیر کاتبی

photo_2017-02-18_13-16-37

 

نظرات