کارگران معدن یورت با شعارهای اعتراضی روحانی را مجبور به ترک محل کردند

روژی کورد: حسن روحانی، رئیس جمهوری کنونی ایران و یکی از کاندیداهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران، پس از ۵ روز از حادثه معدن یورت که بیش از ۳۵ نفر در آن کشته شدند، از معدنجیان و محل بازدید کرد. بازدید حسن روحانی با واکنش اعتراضی شدید کارگران معدن یورت روبرو شد. … ادامه خواندن کارگران معدن یورت با شعارهای اعتراضی روحانی را مجبور به ترک محل کردند