ژاک شیراک، رئیس جمهور سابق فرانسه، درگذشت

0
613

ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه در ۲٦ سپتامبر ۲۰۱۹ درگذشت.

ژاک شیراک از سال ۱۹۹٥ تا ۲۰۰۷ ریاست جمهوری فرانسه را بر عهده داشت.
خبرگزاری فرانسه روز پنج شنبه ۲٦ سپتامبر ۲۰۱۹ مرگ او را در سن ۸٦ سالگی
تایید کرد.
ژاک شیراک دو دوره نخست وزیری فرانسه و از سال  ۱۹۷۷ تا ۱۹۹٥ شهرداری پاریس را بر عهده داشت.

نظرات