ژاک شیراک، رئیس جمهور سابق فرانسه، درگذشت

0
221

ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ درگذشت.

ژاک شیراک از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ ریاست جمهوری فرانسه را بر عهده داشت.
خبرگزاری فرانسه روز پنج شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ مرگ او را در سن ۸۶ سالگی
تایید کرد.
ژاک شیراک دو دوره نخست وزیری فرانسه و از سال  ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۵ شهرداری پاریس را بر عهده داشت.

نظرات