پلیس مرزی یونان با گاز اشک‌آور از پناهجویان استقبال کرد

0
740

روژی کورد:
در پی بازشدن مرزهای ترکیە بر روی پناه‌جویان بە سوی اروپا، یونان از ورود آنان به این کشور جلوگیری می‌کند

پس از آنکە دولت ترکیە روز پنجشنبه ۸ اسفند راه را برای خروج مهاجران پناه‌جو بە سوی اروپا باز کرد، پلیس یونان از ورود آنان بە این کشور جلوگیری کرد.
در ۲۴ ساعت گذشته دهها هزاران پناه‌جو بە مقصد اروپا خاک ترکیه را ترک کردە در مرز یونان با مقاومت پلیس این کشور مواجه شده‌اند. بخش زیادی از این مهاجران را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند.
با این  حال بە گزارش شاهدان عینی بخش بزرگی از پناه‌جویان با همکاری ترکیە عازم مرزهای یونان شده‌اند. مهاجران در شهرهای ازمیر، موغله و چاناق‌قلعه گرد آمده و خود را آماده سفر به‌سوی اروپا کرده‌اند. برخی نیز با خود قایق‌های بادی به موغله آورده‌اند تا با آن‌ها از ترکیه به یونان بروند.
پناه‌جویان در محله “زیتین بورنو” در استانبول جمع شدند تا از آنجا با تاکسی یا اتوبوس عازم “ادیرنه” یا مناطق ساحلی شوند. ولی تا این زمان یونان مانع ورود پناه جویان شده است و با شدت با آنها برخورد میکند،دههاهزار پناه جو در نقطه صفر مرزی ترکیه با یونان هستند و گزارشهای رسیده، از وضعیت بسیار بد پناه جویان خبر میدهد.

نظرات