پرده از معاملات نفتی بین ایران و داعش برداشته شد

0
736
100817576872
عبدالرضا مصری، سخنگوی هیات رئیسە مجلس شورای اسلامی و نمایندە شهر کرماشان

عبدالرضا مصری، سخنگوی هیات رئیسە مجلس شورای اسلامی و نمایندە شهر کرماشان در مجلس ایران، روز شنبە مورخ ٢۶ دی ماه ١٣٩۴ خورشیدی بە خبرگزاری “مهر” نزدیک بە دولت جمهوری اسلامی، در اظهاراتی بی سابقە علاوە بر افشای واردات نفت گروه تروریستی داعش از مرزهای رسمی کشور، اعلام نمود کە ” معلوم نیست منافع واردات این مواد سوختی و حواشی آن به کدام آدم یقه سفید می‌رسد که حتی وزیر هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد”.

مصری در این مورد بیشتر توضیح دادە و تصریح نمود کە “هیچ کشوری به صورت بی‌در و پیکر اجازه ورود مواد سوختی یا سایر مواد را به کشور خود نمی‌دهد، آن هم از منطقه‌ای که در تصرف داعش است”.

در مورد وادرات نفت توسط جمهوری اسلامی ایران از مناطقی کە تحت کنترل داعش می باشند، مصری اضافە نمود کە: “از منظر امنیت ملی این مسئله امنیت ما را به خطر می‌اندازد”.
نمایندە شهر کرماشان در مجلس شورای اسلامی حکومت ایران، در مورد پیگیری واردات نفت داعش، چنین اظهار نمود: ” این مسئله را از وزرای مربوطه و از گمرک سوال کرده‌ام اما هیچ کدام خبر ندارند، اگر خدای ناکرده اتفاقی در این رابطه در کشور بیفتد، آن وقت معلوم می‌شود چه کسانی مجوز واردات این اقلام را صادر کرده‌اند”.

در سالهای گذشتە و پس از ظهور گروهی تحت عنوان؛ “دولت اسلامی در عراق و شام” موسوم بە “داعش”، این اولین مورد و اظهار رسمی یکی از مقامات و یکی از عالی رتبە ترین اعضای هیات رئیسە مجلس شورای اسلامی حکومت ایران می باشد کە در خصوص واردات نفت گروه تروریستی داعش، توسط “یقە سفید”هایی در دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی ایران، چنین اظهاراتی را ایراد نمودە باشد.

اعتراف و اظهارات سخنگو و عضو هیات رئیسە مجلس شورای اسلامی و نمایندە شهر کرماشان در این مجلس در مورد خرید و واردات نفت گروه داعش، از سوی مسئولین ایرانی در حالیست کە مدتی پیش و در مورخ ۴ آذر ١٣٩۴،  مصطفی هجری،  دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران،  در مقالەای کە در سایت رسمی این حزب نیز بە انتشار رسیدە بود، اشارە بە  نفوذ عوامل حکومت ایران در درون داعش نمودە و در این مورد نیز اظهار نمودە بود کە حزب دمکرات کردستان ایران، مدارک و اسنادی در مورد ارتباط ایران و گروه دولت اسلامی موسوم بە داعش را در دست دارد.

ورود تانکرهای سوختی حامل اسلحه و مشروبات الکلی ادامه دارد

عبالرضا مصری، عضو هیات رئیسە مجلس شورای اسلامی در مورد ورود تانکرهای حاوی مواد سوختی(از مناطق تحت کنترل داعش)، بە خاک ایران، کە در بسیاری از موارد نیز در داخل تانکرها مشروبات الکلی و اسلحە نیز جاسازی شدە است، اشارە نمودە و تصریح کرد کە: “این مواد سوختی از عراق وارد می‌شوند و اصلا هم معلوم نیست که از کجا مجوز می‌گیرند؛ همراه این تانکرها، اسلحه، مشروبات الکلی و برخی دیگر از اقلام غیرمجاز وارد می‌شود و علاوه بر آن، تصادف‌های جاده‌ای را نیز برای ما رقم می‌زنند و هیچ نظارتی هم بر آنها نمی‌شود”.

همچنین مصری اظهار نمود کە: ”  اما هر چه پیگیری کرده‌ایم و از بسیاری از وزرا سوال کرده‌ایم اصلا خبر ندارند که چه کسی مجوز ورود روزانه هزار کامیون حامل سوخت را می‌دهد!؟”.
اعتراف و اظهارات رسمی نمایندە شهر کرماشان در مجلس شورای اسلامی ایران و عضو هیئت رئیسە مجلس در مورد قاچاخ مواد سوختی، اسلحە، مشروبات الکلی و اجناس غیر مجاز از دروازەهای رسمی و بین الملی فی مابین  ایران و عراق، در حالیست کە براساس آمارهای منتشر شدە از “مرکز آمار خبرگزاری کردپا”، تنها در سال ٢٠١۵ میلادی، بیش از ٧١ نفر از شهروندان کورد در مناطق مرزی کردستان عراق و کردستان ایران، بە دلیل هرآنچە کە مبارزە با قاچاخ کالا نامیدە شدە، توسط شلیک مستقیم نظامیان حکومتی ایران، جان خود را از دست دادە و زخمی شدەاند.

نظرات

پاسخی بگذارید