عدم پرداخت فیش آب و برق و گاز، عملی ترین راه ایجاد فشار به دولت ایران

0
1151

دیدگاه روژی کورد

وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف مردم در داخل ایران، روزبروز، به علت سیاستهای منفی اقتصادی دولت، اختصاص بودجه مردم و ثروتهای عمومی به گروههای تروریستی، دولتهای تابعه تهران در منطقه و نیز گروههای مسلح در کشورهای دیگر جهت پیشبرد اهداف ستیزه جویانه رژیم ایران، نامساعدتر می شود.

ادامه این وضعیت سبب شده است تا علاوه بر صنایع و کارخانجات خصوصی، کارخانجات و صنایع مادر وابسته به دولت و از جمله ایران خودرو و پتروشیمی نیز در معرض نابودی و تعطیلی کامل و در نتیجه بیکاری مطلق شمار زیادی از پرسنل قرار گیرد. بنا بر خبری که از یکی از مدیران اجرائی ایران خودرو به مرکز روژی کورد ارسال شده است، از ماه آینده این شرکت عملا قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نخواهد بود و با ورشکستگی کامل مواجه می شود.

این وضعیت در دانشگاهها و از جمله در جندین دانشگاه پیام نور در شرق کوردستان نیز که با هدایا و کمکهای مردمی ساخته شده اند دیده می شود، پولشوئی و دزدی بودجه ها از سوی مسئولین و یا مصادره غیرمستقیم از سوی سپاه تروریستی پاسداران، برخی از عوامل اصلی این مسئله می باشند.

در این میان تاکنون راههای مختلفی در پیش گرفته شده است. از اعتراضات عمومی ضد حکومتی تا نارضایتی های مدنی و کمپین های اینترنتی و اعتراضات رسانه ای، اما هر کدام به نحوی سرکوب شده اند که البته این سرکوب کاملا موقتی است و هر آن همچن آتشی از دل خاکستر سر درمی آورد.

مرکز روژی کورد و کادر مجرب آن در اتاق فکر خود با بررسی شرایط و نیز رایزنی با اشخاص آکادمیک و مطلع، به ارزیابی زمینه و سنجش طرق مختلف جهت مقابله با دولت و اعتراض در این زمینه برآمده است که با توجه به اهمیت کوتاه نمودن دست دولت از سرمایه های مردم جهت کمک به نیروهای نظامی وابسته به دولت و نیز گروههای تروریستی از جمله حزب الله و حوثی ها و حشد شعبی و ….، “عدم پرداخت قبوض برق، آب و گاز” را به عنوان بهترین و ممکن ترین شیوه ممکن و کم هزینه برای مقابه با رژیم و ابراز اعتراضات معرفی می نماید.

ارزیابی های مرکز روژی کورد و نیز تحقیق میدانی در این زمینه و دسترسی به برخی از نامه های محرمانه اداری در چندین استان این امر را برای ما اثبات می کند که دولت میل و اراده و قدرتی جهت رویارئی زودهنگام با افرادی که “قبوض آب و برق و گاز” خود را پرداخت ننمایند، ندارد، این تصمیم به دلیل ممناعت از گسترش اعتراضات عمومی از سوی دولت اتخاز شده است.

بررسیهای مرکز روژی کورد، حاکی از آنست که برخری از شهروندان طی ۱۶ ماه اخیز قبوض خود را پرداخت ننموده اند اما با وجود چندین اخطار، هنوز اشتراکات آنها قطع نشده است که نموده از از آن را در زمینه برق و گاز در این نوشتار الصاق کرده ایم.

از سوی دیگر با عمومی شدن عدم پرداختها و تبدیل آن به یک جنبش اجتماعی، دولت قدرت قطع عمومی آب و برق و گاز شهروندان را ندارد چرا که هم قطع و هم وصل آن نیز برای دولت هزینه بردار می باشد.

این اقدام عمومی سبب می شود تا دولت از لحاظ اقتصادی جهت تامین بودجه مورد نیاز برای برنامه های اتمی و موشکی خود از یک سو و نیز تامین بودجه لازم برای گروههای تروریستی و ملیشیاهای خود در کشورهای عراق، سوریه، لبنان، یمنف اردن، فلسطین و دیگر کشورها را نخواهد داشت که این امر زمینه ساز اضمحلال این نظام و عقب نشینی های آن خواهد بود.

هر شهروند در ایران باید به این نکته واقف باشد که پرداخت قبوض مصرفی به دولت، کمکی غیرمستقیم جهت گسترش قدرت نظامی و اتمی و مداخلات رژیم در منطقه و در نتیجه نامساعدتر شدن وضعیت مردمان در داخل ایران باشد.

شهروندان گرامی، اقدام امروز بهتر از پشیمانی فرداست، بیائید از همین امروز از پرداخت قبوض مصرفی آب و برق و گاز خودداری نمائیم.

مرکز روژی کورد در این زمینه و با توجه به برآوردها و بررسیهای خود به تمامی مشترکین در ایران این تضمین را می دهد که، برق و گاز و آب آنها تا مدتهای مدید قطع نخواهد شد و این اساسا دستوری دولتی است که نرمش در قبال عدم پرداخت ها را تجویز نموده است تا از کسترش نارضایتها ممانعت بعمل آورد.

نظرات