وبسایت حقوق بشری هەنگاو بە دلیل عدم پشتیبانی سرور قطع شدە است.

0
152

ارسلان یاراحمدی مدیر مرکز حقوق بشری هەنگاو در صفحە فیسبوکش نوشتە است کە : ز اوایل صبح روز گذشته شرکت @interserver_net که پشتیبانی سایت سازمان حقوق بشری هه‌نگاو را بر عهده دارد در اقدام بی سابقه‌ای از پشتیبانی سایت سرباز نموده و علیرغم مکاتبات متعدد بدلایل نامعلوم پشتیبانی سایت ما را قطع کرده است.

شایان ذکر است کە وبسایت هەنگاو در خصوص مسائل مرتبط با حقوق بشر فعالیت دارد و منبعی مستقل و قابل اعتماد برای کلیە رسانەهای جهانی است .

#ژینا_امینی

https://hengaw.net/

نظرات