نیروهای سوریه دمکراتیک: نباید کُردها قربانی مناسبات اقتصادی میان آمریکا و ترکیه شوند

0
299

روژی کورد:
نیروهای سوریه دمکراتیک تاکید می کنند، نباید مردم غرب کُردستان قربانی مناسبات اقتصادی میان آمریکا و ترکیه گردند.

مصطفی بالی، مسئول مرکز اطلاع رسانی نیروهای سوریه دمکراتیک گفت: ما از خواست واقعی اردوغان و ترامپ اطلاعی نداریم، اما جا دارد بعنوان وظیفه ای اخلاقی، آمریکا دفاع از کُردها در غرب کرُدستان را تضمین نماید و آنها را فدای توافقات اقتصادی نکند.
وی اظهار داشت: با توجه به مناسباتمان با آمریکا، این کشور متعهد به  دفاع از ماست.

نظرات