ناو آمریکایی قایق حامل قطعات موشکی را به ظن ارتباط با ایران توقیف کرد

0
105

روژی کورد:
مقامات آمریکایی روز چهارشنبه۱۴ آذر، اعلام کردند که یکی از کشتی‌های جنگی این کشور در دریای عمان، قایقی را توقیف کرده‌اند که حامل میزان قابل‌توجهی از قطعات موشکی بوده و بە سوی یمن در حرکت بوده است.

مقامات آمریکایی گفته‌اند کە قایق توقیف‌شده این قطعات را از ایران به یمن منتقل می‌کرد است و
ناوشکن موشک‌انداز “فارست شرمن” هفته‌ی گذشته قایق کوچکی که شماری از پرسنل گارد ساحلی را نیز در عرشه داشته و بدون برافراشتن پرچم کشوری درحرکت بوده، توقیف کرده است و در جریان جستجوی قایق به قطعات موشک دست‌یافته اند.
سرنشینان این قایق به گارد ساحلی یمن تحویل داده‌شده‌اند و قطعات موشک نیز در حال حاضر در اختیار ایالات‌متحده آمریکا هستند.

نظرات