نامه جوان یارسانی به دیکتاتور زمان علی خامنه ای

0
1715
امید رمضانی

علی خامنه ای دیکتاتور زمان

زلزله خانمانسوز کرمانشاه ودهکده اطراف ان مانند مصیبت ها طبیعی گذشته مردم بی پناه در سرما کشنده زمستانی قصرشیرین و سرپل ذهاب بدون اب ،خوراک،چادر ،و پوشاک گرم در میان سرما شدید با مرگ دست پنجه نرم می کنند و حتی امکان به خاک سپردن مردها و درمان مجروهان و زخمی نخواهد داشت .اما به چه علت شما ثروت ملی که متعلق به 85 میلیون مردم ایران است صرف غزه ، لبنان ،یمن ،سوریه ،عراق می کنید حداقل یکی از ان کاروانها ی کمکی که به این کشورها میفرستین به مناطق زلزله زده بفرستین.

علی خامنه ای دیکتاتور زمان

ادم کشی در رژیم اسلامی عیب نیست !بلکه هنر است هنری که برای برنامه طرح ریزه ی شده روزانه و همیشگی و راز بقا این رژیم است .این جنایت ها در گوشه زندانهای بیشمار زیر برچم ولایت فقیه یا در خیابانها ومعابر ویا در مرزها کشور صورت میگیرد .از انجا که استانها مرزی ساکنن انها در این چهار دهه دوران فرمانروای شما کمترین توجهی شده فقر ، بیکاری، بیماری ، ناتوانی و سرگردانی در ان موج می زند .گروهی از مردم کردستان که نمیتوانند کار و درامدی دست پا کنند تا خجالت خانواده خودنباشن به ناچاری به شغل کولبری روی آورده اند که با تیراندازی نیروهای سپاه پاسدارن جنایتکار به سوی انها به بهانه جلوگیری از ورود قاچاق هر روز شاهد کشته شدن این گروه زحمتکش هستیم.

علی خامنه ای دیکتاتور زمان

گویا همچنان جنایتکاران ومتجاوزان به کودکان معصوم سعید طوسی بچه باز وتفسیر گویا قرآن را فراموش کرده اید .گویا این فرد فاسد را هم مانند چند هزار جنایتکار ودزد بیت المال دیگر در پناه خود،کنار خود، در زیر عبای آخوندی خود پنهان گرده اید تا از انتقام ملت ایران به دور بماند آیا پنهان نمودن ای فرد فاسد متجاوز به کودکان در زیر سایه قرآن پاسخی انسانی و عدالت شما به ملت مظلوم ایران است . چرا این فرد فاسد در زیر عبای خودپنهان نگاه داشته اید و سعید شیرزاد که عضو دفاع از کودکان کار و خیابان است در زندان به سر می برد آیا پاسخی دارید ؟

علی خامنه ای دیکتاتور زمان

رژیم کنونی ایران از لحاظ غارتگری و چپاول ثروت ملی ومردمی در تاریخ گذشته یگانه بوده است حتی غارتگری قوم مغول را با این رژیم برابر دانست .درامدها سرشار وبی انتها نفت که در دوره گذشته سابقه نداشته یک سره به جیب آخوند فرو می رود ومردم ایران از آن بی خبرند.

علی خامنه ای دیکتاتور زمان

راستی میدانی که عکس تورا در کتاب جامعه شناسی سوئد به عنوان منفور ترین دیکتاتور جهان چاپ کردن ؟شما که ممنوع الخروجی وحتی اجازه طواف مکه هم ندارید چرا از مردم مظلوم انتقام می گیرد؟

علی خامنه ای دیکتاتور زمان

نزدیک به 40 سال است از حکومت جهل جنایت شما در ایران می گذرد و این رژیم از نظر جنایت وکشت کشتار هم در تاریخ بی سابقه بوده است .در ایران کمترخانواده ایست که از شر جنایت شما در آمان بوده باشد.

کجاست کاوه اهنگر کجاست درفش کاویانی تا داد ما را از خامنه ای بستاند ؟ کاوه اهنگر برای نجات ما نمی آید ایرانیان باید دست به دست یکدیگر بدهند وبرای رسیدن دمکراسی تلاش کنند .
 امید رمضانی

نظرات