ممنوعیت پوشش برقع و نقاب در نروژ به دنبال تشدید حملات اسلامگرایان

0
985

روژی کورد: به دنبال تشدید جملات اسلامگرایان و نگرانی کشورهای اروپایی از گسترش بیشتری اسلامگرایی در کشورهایشان، نروژ طرحی را به پارلمان این کشور پیشنهاد نموده است که بر اساس آن، پوششهای اسلامی از جمله نقاب و برقع، ممنوع می شود.

گفته می شود این ممنوعیتها حتی در کودکستانها، مدارس و دانشگاهها نیز اعمال می شود.

وزیر مهاجرت و ادغام نروژ می گوید: «پوششی که صورت را بپوشاند، مانند نقاب و برقع، به مدارس نروژ تعلق ندارد و ارزش اساسی در این مدارس توانایی برای برقراری ارتباط است.» او اضافه کرد: «کارمندانی که بر استفاده از چنین پوششی اصرار داشته باشند شغل خود را از دست خواهند داد و دانشجویان با خطر اخراج از دانشگاه روبرو خواهند شد.»

 با تصویب این طرح، نروژ اولین کشور شمال غربی اروپا خواهد بود که این نوع از پوششهای اسلامی را به رمسی ممنوع خواهد نمود.

پیش از این کشورهای فرانسه، هلند، بلژیک، بلغارستان و ایالت بایرن در آلمان چنین پوششی را در مکان‌های عمومی ممنوع کرده‌اند.

با گسترش حملات تروریستی از سوی اسلامگرایان، کشور آلمان اعلام کرده است که حدود 80 تا 100 هزار پرونده را که طی دو سال گذشته به اداره مهاجرت این کشور تحویل داده شده است را دوباره بررسی خواهد کرد.

کشور سوئیس نیز در نظر دارد تا پوشش برقع و روپوش اسلامی زنانه را ممنوع اعلام نماید.

اینک بیشتر کشورهای اروپایی به ویژه با شیوع و گسترش سریع اسلامگرایی طی سه سال گذشته، نسبت به قبول مهاجرین مسلمان تردید زیادی به خود راه می دهند. کنترل پناهندگان از سوی پلیس این کشورها به صورت نامحسوس،

بنا بر برخی از گزارشهای، اینک یکی از روشهای مبارزه با عملیات و خطرات تروریستی احتمالی در کشورهای غربی است.

برخی از تحقیقات غیررسمی نشان داده است که اسلامگرایان اکنون در کشورهای اروپایی و کانادا و اروپا؛ حتی شیوه های نوینی را جهت ترویج اسلامگرایی در پیش گرفته اند. شیوه هایی که در نگاههای اولیه تشخصی آن برای بیینده و پلیس مشخص نیست.

با نزدیک شدن به اتمام عمر داعش و پایان آزادسازی موصل و نیز شروع عملیات آزادسازی رقه، احتمال کسترش عملیات تروریستی در جهان بیش از پیش، بیشتر شده است.

 

نظرات