معترضان عراقی کنسولگری ایران در نجف را به آتش کشیدند

0
649

روژی کورد:
تظاهرکنندگان عراقی پس از درگیری با نیروهای امنیتی که در اطراف کنسولگری مستقرشده بودند، توانستند خود را داخل ساختمان برسانند و با پایین کشیدن پرچم ایران ساختمان را به آتش بکشند.

استانداری نجف و فرماندهی عملیات نجف از منع آمدورفت در شهر تا اطلاع ثانوی خبر داد. مقامهای جمهوری اسلامی میگویند اندکی قبل از حمله معترضان، کارمندان کنسولگری ساختمان را ترک کرده اند.

نظرات