مصوبه جدید ایران برای نظارت و کنترل بر دنیای مجازی و مردم

0
282

شورای عالی فضای مجازی در جلسه ای با ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مصوبه ای جدید برای افزایش کنترل بر اکانتهای پر مخاطب را در دنیای مجازی به تصویب رساند.

در این مصوبه اکانتهایی اعم از کانال، صفحات شخصی ، حساب ، وب سایت، نرم افزار، ربات و باتهایی که بیشتر از پنج هزار عضو دارند را که در دسترس همگانی هستند خطرناک توصیف کرده و خواستار نظارت و کنترل بیشتر بر انها شدند.

اکانتهایی که هرگونه خبری و یا فعالیت دارند اعم از سیاسی، فرهنگی، هنری، ورزشی و… را نشر میدهند باید شناسایی و هویت انها معلوم باشد و زیر نظر باشند.

در این مصوبه به ارگانهایی مانند وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و قوه قضائیه اختیار میدهد که صاحبان و مالکان این اکانتها را شناسایی کنند و تحت کنترل خود داشتە باشند.

لازم به ذکر است سازمان گزارشگران بدون مرز این شورای عالی فضای مجازی را جز 20 نهاد سرکوبگر اینترنت در جهان معرفی کرده است.

نظرات