ماندلای دیگری از زندان آزاد شد.

0
1320

بر اساس گزارشات رسیده به وب سایت “ڕۆژی کورد” زندانی سیاسی کورد “حمدین دمیرکان”کە بە مدت سی سال و سە ماە  در زندان بسر میبرد، امروز ازاد شد. وی بە تهمت تنها کورد بودن توسط دادگاە شهر “دیاربکر”شمال کوردستان(کوردستان تحت اشغال ترکیه) بە حبس ابد محکوم شدەبود. دولت اشغالگر ترک در تلاش برای تمدید حکم وی بود که با تلاش فعالین حقوق بشری این نقشه ی شوم دولت ترکیه بر علیه این شهروند کورد راه به جای نبرد.

نظرات