فرش “هه‌وشار” ثبت جهانی می شود

0
621

روژی کورد: بنا بر خبرها از ایران ، فرش افشار “هه‌وشار” تکاب در کوردستان روژهلات به ثبت ملی رسیده و مراحل ثبت جهانی آن نیز درحال اقدام است.

هم اکنون در شمال استان ارومیه‌ عمدتا ریز ماهی خوی به عنوان یک برند معتبر جهانی به ثبت ملی و جهانی رسیده و در جنوب استان نیز فرش افشار تکاب به ثبت ملی رسیده و مراحل ثبت جهانی آن نیز درحال اقدام است .

کوردستان و عموما استان ارومیه‌ در کوردستان روژهلات یکی از قطب های مهم تولید فرش دستباف در سطح ایران است اما با وجودی که‌ صنعت فرش بافی در کوردستان از سوی رژیم پشتیبانی نمیشود برندهای مختلفی را دراین حوزه تولید می کند.

بنا بر امارهای غیر رسمی در این استان حدود ٣٠٠ تولید کننده بزرگ فرش وجود دارد و فرش های استان عمدتا به کشورهای عربی به عنوان بازارهای عمده فرش ، کشورهای اروپایی خصوصا آلمان و همچنین کشورهای آمریکا، کانادا ، روسیه و ژاپن صادر می شوند .

نظرات