غیر قانونی کردن زبان مادری سلاخی علیه کودکان است

0
439

زبان‌هایی که امروز می‌شناسیم در طول قرن‌ها همراه تمدن‌ها و همبودهای انسانی زندگی و سفر کرده‌اند، تحولات ژرفی را از سر گذرانده‌اند و تا حدودی آئینه انسان‌شناسانه پیچیدگی‌ها و تحول تاریخ بشریت هستند.
زبان مادری نخستین زبانی است که ما یک نوزاد وقتی از مادر خود شیر می خورد، می شنود که دقیقا به همین، دلیل عنوان زبان مادری به خود گرفته است. این زبان، زبانی است که ما در نخستین دوران زندگی خود فرامی گیریم. این زبان، هویت ما را شکل می‌دهد و حامل فرهنگ ما به آینده است.
آموزش زبان مادری کاملاً طبیعی و ضروری است و در ارتباطات انسانی، بسیار مهم و مفید است و این مسأله که کودکان به زبان مادری خود آموزش ببینند، مسأله بسیار مهمی است، به این دلیل که، این زبان، تنها زبانی است که کودکان به بهترین نحو آن را متوجه می شوند.
زبان مادری، تنها زبانی است که انسان‌‌ها هویت اجتماعی و روان‌شناختی خود را با آن به دست می‌آورند، که آنها را به ریشه‌های خانوادگی و فرهنگی‌شان متصل می‌کند.
سیاست‌گذاری‌های فارس اشغالگر با استفاده از شعار یک زبانی( فارسی!) و غیر قانونی کردن زبان های ملت های اسیر شده در جغرافیای ایران خود یک جنایت و سلاخی علیه کودکان است و باید به این نکته توجه کرد که اگر آموزش و ترویج یک زبان را قدغن و غیرقانونی کنید، در نهایت، آن زبان را حذف می کنید و با از بین بردن آن زبان، فرهنگ و تاریخ آن ملت را نیز نابود می کنید و در نهایت، خود آن مردم را حذف از بین می برید. ممکن است که آنها بصورت فیزیکی از بین نروند اما آنها دیگر خودشان نیستند بلکه تبدیل به دیگرانی شده اند که به زبان و فرهنگ دیگری تعلق دارند. آنها دیگر موجودیت ندارند.
متاسفانه در طول این ۱۰۰ سال تاسیس جغرافیای جعلی ایران به وضوح شاهد آسمیله کردن زبان های غیر فارس بوده و هستیم که این خود حاکی از نسل کشی فرهنگی ست توسط فارسستانی ها و الحق با پنبه سر بریدن فارس اینجاست که معنا پیدا میکند.

سردار ولدبیگی
رئیس تشکیلات جنبش استقلال طلبان کوردستان

نظرات