طاهر قادرزاده ؛ عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به ۹۱ روز زندان محکوم شد

0
602

روژ کورد: طاهر قادر زاده شهروند کُرد و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، بە اتهام «تبلیغ علیه نظام به دلیل راە انداختن تجمعات صنفی معلمان و تشویش اذهان عمومی »بە ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

طاهر قادر زاده عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، که پرونده ی ایشان چندی پیش به شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز ارجاع شده بود، بە اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل راە انداختن تجمعات صنفی معلمان و تشویش اذهان عمومی بە ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

این فعال صنفی معلمان در ماه های گذشته به علت فعالیت های صنفی، بارها برای بازجویی احضار شده است.

نظرات

پاسخی بگذارید