شما برای نابودی ما گلوله دارید و ما برای گرفتن حق، هدف

0
5564

نگارندە:

ساریسا زنگی بند

معاون رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان

سگ زرد برادر شغال است!

طی این صد سال قرارداد سایکس پیکو و تشکیل کشور قراردادی ایران بارها و بارها شاهد تحقیر و توهین به ملت های غیر فارس توسط فارسستانی ها بودیم و هستیم.

از دیدگاه روانشناسی تمسخر را یک مکانیسم ناسازگار برای مقابله با خشم و ناامیدی‌های حل نشده گذشته می‌دانند و در همین راستا افکار بیمارگونه ایرانی ها که سعی در پنهان کردن شخصیت معیوب خود ( بی هویتی و بی ریشه بودن ) که در قالب تمسخر ملت های غیر فارس است را به نمایش در میآورند کاملا قابل درک است.
ایرانی که از نمک فروشی و کویر نشینی و کولی تباری طی یک قرارداد ناعادلانه ( سایکس پیکو) و با کمک انگلیسی ها به رضاشاه به حاکمیت یک کشور قراردادی و تغییر نام پرشیا به ایران در سال ۱۳۱۳ توسط افراد بشدت راسیست مانند محمد علی فروغی برای استعمار و آسمیلیه کردن ملت های غیر فارس در این جغرافیای جعلی و با شعار یک ملتی، یک پرچمی، یک زبانی درآمدند و ثروت ملتهای غیر فارس به ویژه کوردها را به غارت بردند، خاکشان را اشغال کردند،ریشه و هویشتان را تصاحب کردند.
گویا زخم عمیق این بی هویتی طی این ۱۰۰ سال مرهم نشده که هر بار با حرفی، کلامی، رفتاری، فشنگی به سوی کوردها در راستای تحقیر یا نابودی آنها نشانه میروند.
اما خاطر نشان میشوم هویت و اصالت نه به دست آوردنی ست نه درست کردنی چون، هویت اجتماعی انسان، از پنج مؤلفه پیروی می‌کند. به زبان دیگر، بر پایه پنج مؤلفه تأثیرگذار، شکل می‌گیرد.
عوامل جغرافیایی، عوامل سیاسی و تاریخی، عوامل اقتصادی و معیشتی، عوامل فرهنگی (زبان و ادبیات و هنر، میراث اساطیری، سنن و آداب، اعتقادات و آیین‌ها و رسوم و یادمان‌ها)، و مؤلفه‌های تربیتی، که ایرانی فاقد تمام این موارد است و از این رو چنگال استعمار و اشغال خود را روی ملت های غیر فارس انداخته که برای خود هویت سازی کند همانگونه که تاریخ سازی کرده ( کوروش صغیر!).
شما طی این سالها با درست کردن جوک، قومیت خواندن ملت ها، محلی دانستن دارایی های آنها مانند خاک،لباس، سرود، فرهنگ، زبان، غذا و…. ،طی حرکتهای سیستماتیک و برنامه ریزی شده با هدف کوچک شمردن ملت های غیر فارس مخصوصا کورد و تحقیر کردن تمامیت آنها در راستای هویت سازی و خود بزرگ پنداری گام برداشته اید اما برایتان متاسفم که تا کنون به این موفقیت دست نیافته اید.
مشکل، امثال احمد شاکرها و محمد جعفر خسروی ها، آخوندها یا حکومت مرکزی نیست، اینها تنها مهره های بازی سیستم فارسستان چه شاه و چه شیخ هستند چون سگ زرد برادر شغال است و ایرانی تنها هدفش نابودی ملت های غیر فارس است اما لازم به ذکر است که،
این حمله های شما از تریبون ایران جعلی با بودجه های میلیاردی سالیانه برای ما پیام آور پیروزی در مبارزات ملی خواهانه ما است و بس.

پ ن ۱: چوپان زمانی که پیش گله اش میرود لباس چوپانی میپوشد، بر کسی پوشیده نیست که صدا و سیمای ایران طویله ایست برای این گوسفندان!

پ ن ٢: تمام قدمت نامت به اندازه قدمت کفشهای من نیست( کلاش)

پ ن ٣: شما برای نابودی ما گلوله دارید و ما برای گرفتن حق، هدف داریم. دعا کنید بعد از تمام شدن گلوله هایتان ما زنده نباشیم!

نظرات